Inwoners dragen steeds vaker bij aan het karakter van hun buurt. Bijvoorbeeld door het onderhouden van een stukje park of het aanleggen van een geveltuintje. Maar je kunt ook denken aan het schoonhouden van een pleintje of speelplaats. Voor gemeenten is zelfbeheer steeds vaker aan de orde van de dag. Bij zelfbeheer zorgt de inwoner voor een stukje van zijn of haar buurt. Vier op de tien Nederlanders (45%) geeft aan bereid te zijn bij te dragen aan het onderhoud en beheer van hun omgeving.

Citisens vroeg 2.096 panelleden naar hun mening over zelfbeheer. Daaruit blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders (56%) van mening is dat de gemeente hen onvoldoende betrekt bij het onderhoud van de openbare ruimte.

September 2020

Inwoners dragen steeds vaker bij aan het karakter van hun buurt. Bijvoorbeeld door het onderhouden van een stukje park of het aanleggen van een geveltuintje. Maar je kunt ook denken aan het schoonhouden van een pleintje of speelplaats. Voor gemeenten is zelfbeheer steeds vaker aan de orde van de dag. Bij zelfbeheer zorgt de inwoner voor een stukje van zijn of haar buurt. Vier op de tien Nederlanders (45%) geeft aan bereid te zijn bij te dragen aan het onderhoud en beheer van hun omgeving.

Citisens vroeg 2.096 panelleden naar hun mening over zelfbeheer. Daaruit blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders (56%) van mening is dat de gemeente hen onvoldoende betrekt bij het onderhoud van de openbare ruimte.

Geld besparen niet het doel

Uit onderzoek naar zelfbeheer in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht blijkt dat gemeenten niet verwachten geld te besparen via zelfbeheer. Ze hopen juist op een grotere betrokkenheid van burgers bij hun wijk, zo concluderen de bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit. Deze doelstelling lijkt te worden behaald: Nederlanders die wel willen bijdragen aan hun omgeving, doen dat met name omdat:

  1. zij zich betrokken voelen bij hun leefomgeving;
  2. dit goed vinden voor de saamhorigheid in de wijk.

Niet iedereen positief

Niet iedereen is even positief over het idee om bij te dragen aan het onderhoud en beheer van hun omgeving. Nederlanders die niet willen bijdragen geven aan dat:

  1. zij hier niet toe in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege fysieke klachten en/of tijdgebrek;
  2. zij dit een taak van de gemeente zelf vinden (‘hiervoor wordt immers belasting betaald’);
  3. zij de rommel van anderen niet willen opruimen;
  4. zij zich hier niet verantwoordelijk voor voelen.

Tijdsinzet: 1 à 2 uur

Gemiddeld willen Nederlanders 1 tot 2 uur per week besteden aan het beheer van hun buurt. Een derde (31%) geeft aan dat een tegenprestatie vanuit de gemeente niet noodzakelijk is. Maar als zij toch beloond worden, willen zij het liefst mee kunnen denken over de inrichting van de openbare ruimte (46%).


***
Over dit onderzoek
Dit panelonderzoek is uitgevoerd door Citisens. Panelleden zijn per e-mail uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek. Zij hebben tussen 17 juni en 22 juni de tijd gehad om te reageren. 2.069 panelleden deden mee aan het onderzoek. Resultaten zijn gewogen op betrokkenheidsprofiel. Dat wil zeggen dat de resultaten op betrokkenheidsprofielen representatief zijn voor Nederland.

Volgend resultaat: Nederlanders steeds kritischer over overheidsbeleid corona Of lees meer over onze methode