Er is nog steeds veel waardering voor hoe de overheid omgaat met de uitbraak van het coronavirus. Het vertrouwen is weliswaar iets gedaald: van 71% naar 68%. Maar liefst 89% van de mensen beoordeelt de maatregelen die zijn genomen als goed. Mannen ervaren thuiswerken positiever dan vrouwen. De cijfers werden gepubliceerd op BNR Nieuwsradio in de ochtendshow van Bas van Werven.

April 2020

Nederlanders zijn tevreden. Dat blijkt uit onderzoek van dit weekend onder het panel van onderzoeks- en adviesbureau Citisens. Bijna 8.500 Nederlanders vulden de vragenlijst in. Twee derde vindt dat de overheid goed communiceert over het coronavirus en de maatregelen. Informatie van de overheid ontvangen mensen het liefst via de televisie (76%), een nieuwsapp (50%) of de (digitale) krant (31%).

97% houdt 1,5 meter afstand

“Een ruime meerderheid van 60% vindt dat er genoeg maatregelen zijn genomen, een kwart van de mensen zou nog meer maatregelen willen”, geeft Harmen van Doorn van Citisens aan. Social distance lijkt voor meer mensen eenvoudiger dan aan hygiënemaatregelen. Maar liefst 97% zegt altijd of meestal 1,5 meter afstand te houden. Een verschil van 10% met bijvoorbeeld handen wassen. “Mensen zijn zich doordrongen van de noodzaak van de maatregelen.”

Maatregelen ‘uitzitten’

“Bijna een op de vijf mensen vindt het moeilijk om zich aan de maatregelen te houden.” En een kwart geeft aan dat het steeds lastiger wordt. Het overgrote deel van de mensen vindt het niet moeilijk (60%) en niet lastiger worden (70%). Van Doorn: “De grote meerderheid zit de maatregelen dus wel uit.” Daarnaast voelt bijna een derde zich eenzamer dan voor de maatregelen.

Thuiswerken

Bijna 60% van de mensen die thuiswerken is na 3 weken nog steeds positief over deze nieuwe ervaring. Mannen zijn hierover meer tevreden (62%) dan vrouwen (55%). Bij 12% van de mensen zijn er toegenomen spanningen in het huishouden.

Iets minder bezorgdheid

Ongeveer twee op de drie ondervraagden maakt zich zorgen over de uitbraak van het coronavirus. “Dit is iets gedaald: van 71% naar 67%. Bij bezorgdheid is er ook een verschil tussen mannen en vrouwen: respectievelijk 72% en 64%.”

Meer zorgen over economie

Bijna vier op de vijf van de ondervraagden (78%) maakt zich zorgen over de Nederlandse economie. Dit was twee weken geleden nog 69%. Het staat in schril contrast tot de zorgen over de persoonlijke situatie: nog steeds maakt maar een kwart van de mensen zich zorgen, vrouwen iets meer dan mannen. Driekwart van de mensen verwacht verlenging van maatregelen na 28 april 2020, een kwart twijfelt erover.

Beluister het radiofragment

Wijkgerichte aanpak

De maatschappelijke monitor COVID-19 van Citisens biedt inzichten in de samenstelling van type mensen in wijken. Met big data-analyses en doorlopende corona-onderzoeken onder het Citisens-panel is het eenvoudig om een wijkgerichte aanpak te realiseren en om communicatie af te stemmen op de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Diverse gemeenten maken inmiddels gebruik van deze tool.