Meer dan 60% van de Nederlanders vindt dat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor de transitie naar aardgasvrij wonen. Ze verwachten ook wat: gemeenten zouden moeten ondersteunen op diverse vlakken. Slechts 16% vindt dat de verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van de woning bij inwoners ligt. Dat blijkt uit onderzoek van Citisens onder 3554 Nederlanders. Het onderzoek werd gepubliceerd in de ochtendshow bij BNR Nieuwradio.

Oktober 2020

De overheid heeft bepaald dat in 2050 heel Nederland van het gas af moet zijn. De eerste stap is dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen gebouwen verduurzaamd moeten zijn. Bijna alle Nederlanders (96%) zijn ervan op de hoogte dat steeds meer woningen in Nederland van het aardgas moeten. Ruim 70% vindt het van (groot) belang dat Nederland klimaatneutraal wordt. Zoomen we in op de betrokkenheidsprofielen van het Citisensmodel, dan zijn het vooral Kritische Vernieuwers en Stadse Nomaden die het (zeer) belangrijk vinden dat Nederland klimaatneutraal wordt. Zorgzame Senioren vinden dit het minst belangrijk. 56% vindt het belangrijk dat we van het aardgas afgaan.

Geen kennis over hoe we van het aardgas afgaan

Ondanks de brede bewustwording wil nog geen 20% zijn woning van het aardgas af hebben. Een grote groep (44%) twijfelt. De groep die niet wil heeft daarvoor soms meerdere redenen. Veelal zijn ze er niet zeker van of het alternatief duurzaam genoeg is en/of de kosten te hoog zijn, een kleiner deel wil (ook) graag zelf kunnen kiezen. “Er is veel informatie over dat we van het aardgas af moeten, maar niet over het hoe”, lichtte onderzoeksmanager Anne van de Meerakker op BNR Nieuwsradio toe. De onzekerheid over de gevolgen van het aardgasvrij maken van woningen is groot.

Uiteenlopende kostenraming voor transitie

Wat kost het om de transitie naar aardgasvrij te maken? Uit het onderzoek blijkt dat schattingen die Nederlanders maken om hun eigen woning aardasvrij te maken uiteen lopen van minder dan €5.000 tot meer dan €25.000. Ruim een derde schat de kosten in tussen de €5.000 en €15.000. Meer dan een kwart schat de kosten op meer dan €15.000. Ruim een kwart (27%) geeft aan überhaupt geen schatting te kunnen maken.

Verdeeldheid over hoe te betalen

Een lening kan de oplossing zijn om het te betalen. Al zou volgens 62% de gemeente de aanpassingen gedeeltelijk moeten bekostigen. Opvallend is dat bijna de helft (49%) van de Nederlanders die bereid is een lening af te sluiten dit het liefst doet bij de overheid. Bijna de helft wil eigenlijk geen lening afsluiten voor het aardgasvrij maken van hun huis. Vooral Zelfbewuste Aanpakkers en Gevestigde Beïnvloeders willen zelf het initiatief nemen tot het aardgasvrij maken van de eigen woning. Het minst initiatiefrijk zijn Zorgzame Senioren en Eigengereide Digitalen.