Om de klimaatdoelen te halen en de energierekeningen betaalbaar te houden, zet het kabinet steeds meer in op isoleren. Wij vroegen aan het Citisenspanel hoe het ervoor staat met de isolatie van hun woning: hebben zij hun woning geïsoleerd? Wat zijn voor hen de redenen om wel of niet te isoleren? En hoe kan de gemeente helpen bij het maken van een beslissing?

Juni 2022

Invullers zijn het eens over het belang van een duurzame woning. De meerderheid vindt het belangrijk dat hun woning duurzaam is (91%) en dat hun woning geïsoleerd is (94%). Van de invullers met een koopwoning geeft 83% aan één of meerdere delen van hun huis te hebben geïsoleerd. Onder invullers met een huurwoning ligt dit anders: slechts 40% van deze groep heeft delen van hun woning geïsoleerd, en 21% weet niet of hun woning geïsoleerd is of niet. Huurders geven aan dat ze zelf weinig kunnen doen en graag zouden zien dat de gemeente betere afspraken maakt met verhuurders of verhuurders zelfs verplicht om te isoleren.

Redenen om (niet) te isoleren

Als belangrijkste reden om te isoleren noemen invullers met een koopwoning het besparen van kosten/energie (68%). Op de tweede plek staat het milieu (45%).

Grafiek isoleren
Grafiek isoleren v2

Van de invullers met een koopwoning die nog niet geïsoleerd is, geeft 41% aan dit ook niet van plan te zijn. Een derde van de invullers geeft aan hun woning niet te isoleren omdat zij de kosten te hoog vinden. 30% van de invullers zou isoleren wel overwegen als ze de kosten terug kunnen verdienen en een kwart geeft aan het te overwegen als zij een duurzaamheidslening of subsidie zouden krijgen. Daarnaast is voor kopers die in een appartement wonen het feit dat zij afhankelijk zijn van de VVE om hun woning te isoleren een belangrijke reden om hun woning nog niet geïsoleerd te hebben.

De rol van de gemeente

58% van de invullers vindt het de verantwoordelijkheid van de gemeente om informatie te verstrekken over isoleren. Slechts een vijfde (22%) vindt de informatie die hen op dit moment vanuit de gemeente bereikt voldoende.  Dit betekent niet dat de informatie niet beschikbaar is, maar wel dat deze niet bij de inwoners terecht komt: invullers geven aan dat zij zelf actief naar informatie over isolatie moeten zoeken. Hetzelfde geldt voor informatie over subsidies of duurzaamheidsleningen binnen de gemeente. Daarnaast geven invullers aan dat ze de informatie soms verwarrend vinden, dat deze niet volledig is of dat ze informatie over specifieke situaties missen. Ook is de informatie lastig te vinden is als je niet digitaal vaardig bent of niet weet waar je naar moet zoeken.  

Hoe zou de gemeente inwoners kunnen helpen met het maken van een keuze over het isoleren van hun woning? 39% is geïnteresseerd in initiatieven voor collectief isoleren. Daarnaast zouden invullers geholpen zijn met een nieuwsbrief (37%) of informatie op de website (35%). Het meest belangrijk hierbij is volgens de invullers dat de gemeente actiever informatie verstrekt, zoals via een brief of het huis-aan-huisblad.

***

Over het onderzoek

Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in juni 2022. Er hebben ongeveer 9.800 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 66.000 Nederlanders.

Volgend resultaat: Nederlanders vinden landbouw belangrijk Of lees meer over onze methode