In mei 2022 vroegen we aan de leden van het Citisenspanel uit drie COROP regio’s, Achterhoek, Noord-Overijssel en Oost-Zuid-Holland, naar hun mening over landbouw, natuur en duurzame energie. COROP regio’s zijn gebieden die het CBS hanteert tussen provincies en gemeenten voor regionaal onderzoek. Hieronder lees je de belangrijkste resultaten.

Juli 2022

Landbouw

Het grootste deel van de invullers hecht veel waarde aan de Nederlandse landbouw. Zo vindt het merendeel van de respondenten (90%) het belangrijk om in Nederland zelf voedsel te produceren, en op die manier minder afhankelijk te zijn van het buitenland. Bijna driekwart van de invullers (74%) vindt dat boeren en landbouw belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de regio. Bovendien vindt maar één op de vier Nederlanders dat boeren in Nederland voldoende waardering krijgen. Hierin zitten kleine verschillen per regio. Invullers uit Noord-Overijssel vinden vaker dat boeren onvoldoende worden gewaardeerd, terwijl inwoners van de regio Oost-Zuid-Holland meer verdeeld zijn.

Boeren in Nederland krijgen voldoende waardering

Grafiek boer en landbouw v2

Invullers zijn verdeeld over de impact van de landbouw op het milieu. Zo is bijna de helft (49%) van de invullers het eens met de stelling dat de landbouw in Nederland het milieu vervuilt. Ruim een derde (36%) is het hier juist niet mee eens. In de open antwoorden geven invullers aan dat minder export en meer focus op biologische landbouw bij kunnen dragen aan milieubewustere landbouw. Verder vindt een grote meerderheid van de invullers (85%) dat boeren betaalt moeten worden als zij mee werken aan een schoner klimaat.

Natuur

De helft (52%) van de invullers vindt dat er niet voldoende natuur is in Nederland. De meningen verschillen of landbouwgrond hier ook onder valt. Ongeveer de helft van de invullers (46%) ziet landbouwgrond als natuur, terwijl een even grote groep vindt dat landbouwgrond geen natuur is. Bijna de helft (46%) van de invullers vindt dat landbouwgrond niet moet worden vervangen door natuur.

Duurzame energie

Invullers vinden het belangrijk om in Nederland meer duurzame energie op te wekken, maar er is wel verdeeldheid over hoe geschikt landbouwgrond is als locatie om deze duurzame energie op te wekken. Zo geeft 43% van de invullers aan landbouwgrond geen geschikte locatie voor windmolens te vinden, terwijl 42% vindt van wel. Een meerderheid van de invullers (61%) vindt landbouwgrond ongeschikt om zonnevelden op te plaatsen. Invullers lichten daarbij toe dat ze zonnepanelen op daken van gebouwen een betere optie vinden.

Wonen en bouwen

Wanneer het gaat om woningen vindt een meerderheid (60%) het platteland geen geschikte plek voor nieuwbouw. Met name in de Achterhoek vinden inwoners dat hier geen plek voor is. In plaats van het platteland vinden invullers bestaande dorpen en steden een betere plek om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast is ruim driekwart (79%) het eens met de stelling dat inwoners van eigen regio voorrang moeten krijgen op nieuwbouwwoningen. Hier is een verschil te zien tussen Oost-Zuid-Holland (71%) en de Achterhoek (84%).

Over het onderzoek
Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in mei 2022. Er hebben 2.219 Nederlanders deelgenomen, verdeeld over de verschillende regio’s De resultaten zijn gewogen op leeftijd, geslacht en stedelijkheid en representatief voor de drie genoemde regio’s. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens.

Volgend resultaat: De Nederlandse vakantieganger na de coronacrisis Of lees meer over onze methode