Steeds minder mensen hebben er begrip voor als anderen zich niet aan de coronamaatregelen houden. De spoedwet roept weerstand op. En: de helft van de mensen vindt het gevaarlijk om nu te protesteren. Dat blijkt uit onderzoek onder het panel van Citisens.

Dit zijn een aantal uitkomsten van het meest recente onderzoek naar corona, onderdeel van doorlopend onderzoek. Zo’n 2600 mensen zijn bevraagd. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, stedelijkheid en provincie.

Juli 2020

Wat vinden we van meer dan 100 personen?

Wat opvalt is dat er verschillend wordt gedacht over het toelaten van veel mensen op een locatie. Bijna de helft van de mensen vindt het slecht als er meer dan 100 personen samenkomen bij een voetbalwedstrijd, sportschool of kerk. Bij een bioscoop of restaurant vindt bijna de helft dat wél prima.

Wat vinden we van de maatregelen?

Het begrip voor mensen die zich niet aan de coronamaatregelen houden is gedaald. Dit was een maand geleden nog ongeveer een derde, nu is dit 20%. Het secuur opvolgen van de maatregelen neemt in het algemeen nog steeds mondjesmaat af; de 1,5 meter afstand springt eruit: die wordt door nog maar door 77% van de mensen altijd of meestal opgevolgd. Bijna 45% van de mensen vreest dat de versoepelingen leiden tot een nieuwe uitbraak van corona in Nederland.

En wat vinden we van kritiek?

Interessant is dat een ruime meerderheid van de mensen vindt dat de overheid voldoende luistert naar kritisch tegengeluid vanuit de samenleving. 54% is het daarmee eens. Tegelijk zijn er zorgen over de verspreiding van nepnieuws over het coronavirus. Bijna 70% is het daarmee eens.

Bijna de helft vertrouwt overheid niet met spoedwet

Bijna drie kwart van de mensen is volledig of enigszins op de hoogte van de spoedwet. Net niet de helft geeft aan dat het niet goed is dat er een spoedwet komt, een derde van de mensen wel. Opvallend is dat bijna de helft van de mensen er niet op vertrouwt dat de overheid geen misbruik maakt van de spoedwet (46%).

Nederlanders verdeeld over protesteren

De helft van de mensen vindt het gevaarlijk om nu te protesteren. Een groter aantal (63%) vindt dat protesteren niet kan als er niet genoeg afstand kan worden gehouden. 45% van de mensen vindt dat de (lokale) overheid genoeg doet om zowel te kunnen protesteren als aan de voorschriften te voldoen.

Wijkgerichte aanpak

De maatschappelijke monitor COVID-19 van Citisens biedt inzichten in de samenstelling van type mensen in wijken. Met big data-analyses en doorlopende corona-onderzoeken onder het Citisens panel is het eenvoudig om een wijkgerichte aanpak te realiseren en om communicatie af te stemmen op de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Diverse gemeenten maken inmiddels gebruik van deze tool.