Wat vindt u belangrijk in het leven? Stel deze vraag aan een groep Nederlanders, en de antwoorden die je krijgt zullen sterk verschillen. Dat komt omdat ieder mens anders is. Onlangs gaven ruim 3.000 panelleden antwoord op deze vraag. We gingen daarmee op zoek naar de drijfveren, normen en waarden van mensen. Én de verschillen!

December 2020

Op basis van de wetenschappelijke theorie van Rokeach stelden we een vragenlijst samen. In deze vragenlijst konden deelnemers aangeven hoe zij zichzelf zouden omschrijven. Zo konden zij verschillende eigenschappen aankruisen die zij bij zichzelf vonden passen. Van ‘hardwerkend’ tot ‘creatief’, ‘netjes’ en ‘moedig’. Daarnaast ging de vragenlijst in op levensdoelen. Wat vind je belangrijk, bijvoorbeeld in de omgang met vrienden, familie, kennissen of met collega’s op het (vrijwilligers)werk?

Om de resultaten te kunnen duiden, maakten we gebruik van de 8 betrokkenheidsprofielen van Citisens. Hiermee onderscheiden we 8 groepen Nederlanders, die van elkaar verschillen als het gaat om hun vertrouwen in de overheid, hun communicatie- en participatievoorkeuren en hun betrokkenheid bij de eigen omgeving. De deelnemers zijn ingedeeld bij één van de 8 groepen.

We delen hier de uitkomsten per profiel.

Eigenschappen

Wat kenmerkt jou als persoon?

Deelnemers konden de zin ‘ik ben..’ afmaken door enkele eigenschappen te kiezen die zij bij zichzelf vonden passen.

Bprofielen eigenschappen desktop 2200x1200px
Bprofielen eigenschappen mobiel 2200x2500px
 

Levensdoelen

Wat vind je belangrijk in het leven?

Deelnemers konden de zin ‘In mijn leven ben ik gericht op het bereiken van..’ afmaken door een aantal doelen te kiezen.

Bprofielen levensdoelen desktop 2200x1200px
Bprofielen levensdoelen mobiel 2200x2500px

 

***
Over dit onderzoek
Dit onderzoek is uitgezet tussen 27 augustus en 7 september 2020. In totaal gaven 3.037 Nederlanders hun mening. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, provincie en stedelijkheid en daarmee representatief voor Nederland.