De crisis die vanaf 2008 door Europa trok, had impact op het vertrouwen van Europeanen in de economie en belangrijke spelers hierin, zoals banken. En hoewel de economie nu, tien jaar later, weer in de lift zit is het vertrouwen in de bancaire sector nog altijd aanzienlijk laag. Zo blijkt uit een onderzoek dat Citisens heeft uitgezet in opdracht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Oktober 2018

Het grote verwijt aan de bancaire sector is dat zij niks hebben gedaan aan de bonuscultuur ten tijde van de kredietcrisis. Topbankiers streken miljoenen aan bonussen op, terwijl voor anderen de gevolgen van de crisis hard aankwamen. Uit recente nieuwsberichten blijkt dat er nog weinig verandering is rondom de bonuscultuur, ondanks waarschuwingen voor sociale onrust van meerdere ministers.

Uit het onderzoek van Citisens, waar ruim 7.000 mensen aan hebben deelgenomen, blijkt dat 33% van de ondervraagden vertrouwen heeft in banken in het algemeen en 50% vertrouwen heeft in hun eigen bank. Een ruime meerderheid (88%) van de ondervraagden is het erover eens dat de overheid door regels banken moet stimuleren om in het belang van de klant te denken. Hetzelfde percentage vindt dat de overheid strenger moet controleren en ingrijpen op het gedrag van banken.

Daarnaast geeft men aan weinig vertrouwen te hebben in bankmedewerkers om financiële prikkels te weerstaan. Indien bankmedewerkers een financiële compensatie zouden krijgen, verwacht 65% van de respondenten dat bankmedewerkers geneigd zijn producten te verkopen die men niet nodig heeft en 61% denkt dat bankmedewerkers meer in hun eigen belang gaan handelen.

Ter vergelijking, een overgrote meerderheid zegt huisartsen in het algemeen betrouwbaar te vinden (80%) en hun eigen huisarts nog iets betrouwbaarder (84%). Ook wordt verwacht dat huisartsen beter zijn in het weerstaan van financiële prikkels. In tegenstelling tot bankmedewerkers, denkt een minderheid (37%) van de respondenten dat huisartsen bij een financiële prikkel geneigd zijn om een behandeling voor te schrijven die niet strikt noodzakelijk is. Slechts 29% verwacht dat huisartsen meer aan hun eigen belang gaan denken bij financiële prikkels.

Wil je weten wat de redenen zijn voor het lage vertrouwen in banken? Ga voor een uitgebreide toelichting van het onderzoek naar deze publicatie van de Vrije Universiteit.