Kerst vieren in 2020 is voor veel Nederlanders anders dan voorgaande jaren. Door de recent aangekondigde coronamaatregelen moesten veel plannen nog gewijzigd worden. 31% van de invullers geeft dan ook aan kerst met minder mensen te vieren dan gepland nog vóór de persconferentie van 14 december 2020. Voor 43% geldt dat zij al plannen gemaakt hadden, die passen binnen de huidige maatregelen.

December 2020

De betekenis van Kerstmis

Kerst betekent voor bijna driekwart van de Nederlanders vooral gezelligheid met familie en vrienden (71%). Daarnaast is het voor velen een moment om lekker te eten (38%) en te ontspannen (37%). Toch viert bijna de helft van de Nederlanders kerst dit jaar thuis, zonder bezoek. Hetzelfde aantal geeft aan op één moment samen te komen om kerst te vieren, in tegenstelling tot een derde die kerst dit jaar viert door op twee momenten samen te komen. Een kleine 11% viert kerst dit jaar met drie of meer bijeenkomsten.

Steun voor coronamaatregelen

Wanneer we kijken naar de steun voor de huidige coronamaatregelen zien we dat de helft van de Nederlanders achter de maatregelen staat die gelden tijdens de feestdagen. En ook al staan ze er niet helemaal achter, toch geeft  87% aan zich te zullen houden aan deze maatregelen. Op de vraag of Nederlanders minder uitkijken naar Kerstmis door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen is geen eenduidig antwoord gegeven. 35% geeft aan minder uit te kijken naar kerst, ten opzichte van 45% die dit niet zo ervaart. Wel gaat de helft van de Nederlanders extra zijn best doen om kerst toch gezellig te maken dit jaar. 

Kerstcadeaus

Kerst wordt vooral gevierd met familie (53%), het gezin (46%) en de partner (40%). Daarnaast geeft 40% van de Nederlanders dit jaar cadeaus met kerst. Ongeveer de helft van de mensen die cadeaus geven, besteden in totaal maximaal €100,-, en een kwart van de Nederlanders besteed meer dan €200,- aan kerstcadeaus. Dit jaar bestaan deze cadeaus met name uit luxe- en verwenartikelen (47%), boeken (42%) en producten voor dagelijks gebruik zoals kaarsen en sokken (40%). Slecht 8% van de Nederlanders geeft een belevenis cadeau dit jaar, zoals naar het theater of een ander uitje. Dit is een flinke daling ten opzichte van 2019 toen nog 24% een uitje als cadeau gaf. Veel mensen kopen hun cadeaus allemaal (31%) of deels online (45%), slechts 19% geeft aan hun cadeaus enkel in lokale winkels te kopen. 

Eenzaamheid met de feestdagen

Driekwart van de Nederlanders denkt dat mensen zich eenzamer zullen voelen rond kerst dit jaar. Hier houden mensen zich ook mee bezig. Zo geeft 38% extra aandacht aan mensen die ze kennen en een kleine 3% geeft extra aandacht aan onbekenden. Zo geven mensen aan vaker de telefoon te pakken en dit jaar meer kerstkaarten te sturen dan voorheen. Ook wordt er vrijwilligerswerk gedaan en gedoneerd aan doelen zoals de Voedselbank. Daarnaast is er een kleine groep (7%) die aangeeft niets te doen om eenzaamheid te verminderen met kerst, maar dit zonder de coronamaatregelen wel zou doen. 

Vooral Zorgzame Senioren steunen de maatregelen

Wanneer we kijken naar de Betrokkenheidsprofielen zien we dat vooral de Zorgzame Senioren achter de huidige coronamaatregelen staan (90%). Het minst enthousiast zijn de Eigengereide Digitalen, daarvan geeft 17% aan niet achter de huidige maatregelen te staan. Deze verdeling zien we ook terug wanneer de groepen wordt gevraagd of ze zich aan de maatregelen gaan houden. 

 

***
Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd tussen 17 en 21 december 2020. Er hebben 3.368 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, provincie en stedelijkheid, en zijn daarmee representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens. 

 

Volgend resultaat: Kerkgangers missen in coronatijd samen zingen het meest Of lees meer over onze methode