Kerst is en blijft een populaire aangelegenheid. Slechts 10% van de Nederlanders geeft aan geen kerst te vieren. Zij die dat wel doen, vieren het feest vooral met (schoon)familie en/of het gezin. Het is dan ook niet vreemd dat we bij kerst denken aan ‘gezelligheid met familie en vrienden’ (73%). Maar ook ‘lekker eten’ (44%) en ‘vrij zijn’ (38%) worden gekoppeld aan deze periode. Voor een klein deel van de Nederlanders staat het vieren van de geboorte van Jezus centraal (12%). Dit blijkt uit onderzoek onder de Citisens Community waar ruim 4.600 Nederlanders aan meededen.

December 2019

Tussen de 51 en 100 euro voor cadeaus

Al die cadeaus, diners en versieringen zouden de nodige stress kunnen opleveren. Toch wordt dit door twee derde van de Nederlanders niet zo ervaren. Slechts 21% geeft aan wel enige mate van stress te voelen in aanloop naar de feestdagen.Cadeaus horen bij kerst, althans volgens de helft van de Nederlanders. We geven vooral luxe- en verwenartikelen (56%) en producten voor dagelijks gebruik, zoals sokken, kaarsen of handdoeken (53%). Maar ook boeken zijn populair (49%). In mindere mate geven we een belevenis cadeau, zoals een uitstapje naar het theater of een concert (24%). De meeste Nederlanders besteden in totaal tussen de 51 en 100 euro aan cadeaus (32%), op de voet gevolgd door de groep die minder dan 50 euro besteedt (29%).

De oorsprong van het kerstfeest is niet voor alle Nederlanders een belangrijke factor. We zien bijna allemaal een afname van de aandacht van het religieuze aspect van kerst. Dit wordt door twee derde van de Nederlanders niet als storend ervaren. Toch is 8% van de Nederlanders, die normaal gesproken geen kerk bezoekt, van plan dit wel te doen tijdens de kerstdagen. Een deel van hen vindt dit belangrijk, een ander deel doet dit vooral vanwege de traditie of de gezelligheid.

Op de bres tegen eenzaamheid

Een ruime meerderheid van de Nederlanders denkt dat mensen zich tijdens de kerstdagen eenzamer voelen dan anders. En deze kwestie houdt ons behoorlijk bezig. We geven extra aandacht aan mensen die we kennen (35%) en in mindere mate aan mensen die we niet kennen (6%). Ook geeft 36% van de Nederlanders aan hier nu niks aan te doen maar dat wel te willen. Slechts 19% geeft geen extra aandacht aan eenzame mensen en wil dat in de toekomst ook niet doen.

Liever een naaldboom dan een kunstboom

In ruim drie kwart van de Nederlandse woonkamers pronkt ook dit jaar weer een kerstboom. De naaldboom blijft populair (40%), evenals de kunstboom (32%). Een enkeling toont zich creatief door een kerstboom te maken van kunststof, hout of ander materiaal (2%). De meeste kerstbomen worden zo’n twee tot drie weken van tevoren opgetuigd.

Liever een kerstkaart dan een tweet

Dat we houden van traditie, blijkt ook als we kijken naar het gebruik om kerstkaarten te versturen. Bijna de helft van de Nederlanders verstuurt dit jaar één of meerdere handgeschreven kaarten per post. Een gebruik dat nog niet is ingehaald door digitale kanalen, slechts 10% verstuurt een kerstgroet via sociale media.

 

***
Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd tussen 10 en 17 december. Er hebben 4.662 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen op profiel (inkomen, opleiding), geslacht en leeftijd waardoor zij representatief zijn voor Nederland. De Citisens Community bestaat uit ruim 55.000 Nederlanders.

Volgend resultaat: Geweld zorgt voor afname begrip boerenprotesten Of lees meer over onze methode