Zijn Nederlanders bereid om oorlogsvluchtelingen op te vangen? Waarom zijn ze hier voor of tegen en is deze mening veranderd in het afgelopen jaar? Dat vroegen wij vorige maand aan ons panel. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van Nederlanders positief staan tegenover het opnemen van oorlogsvluchtelingen.

Januari 2023

Drie op de vier Nederlanders zijn van mening dat er langdurig oorlogsvluchtelingen in hun gemeente mogen worden gehuisvest. Verder vinden vier op de vijf Nederlanders dat als er niet genoeg plek is in asielzoekerscentra, het COA asielzoekers tijdelijk in noodopvang op moet vangen. De zwaarst wegende redenen van Nederlanders om geen oorlogsvluchtelingen te laten huisvesten in hun gemeente zijn doordat het voor langere wachtlijsten voor huurwoningen zorgt (26%) en omdat oorlogsvluchtelingen zorgen voor onveiligheid (21%).

Voorwaardes voor huisvesting oorlogsvluchtelingen

De inwoners die tegen huisvesting zijn van oorlogsvluchtelingen vinden dat als de gemeente besluit om (meer) oorlogsvluchtelingen te huisvesten belangrijk dat de vluchtelingen zich aanpassen aan onze manier van leven (31%) en dat de wachtlijst voor huurwoningen niet langer wordt (22%). Als de gemeente hiervoor zorgt vindt 18% van deze groep dat oorlogsvluchtelingen gehuisvest mogen worden in hun gemeente.

De inwoners die voor huisvesting van vluchtelingen zijn, is gevraagd wat ze belangrijk vinden als hun gemeente besluit om (meer) oorlogsvluchtelingen te huisvesten. Deze groep vindt dat de zwaarst wegende overweging moet zijn dat vluchtelingen psychologisch begeleid moeten worden (29%). Wat hierbij wel opvalt is dat goede communicatie door de gemeente wordt genoemd door driekwart van de Nederlanders wanneer ze meerdere overwegingen mogen noemen terwijl slechts 12% van de Nederlanders dit de belangrijkste overweging vindt.

Ontwikkeling mening over de opvang van oorlogsvluchtelingen

De mening over de opvang van oorlogsvluchtelingen van ongeveer één derde van de Nederlanders is veranderd door recente gebeurtenissen en politieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en de komst van vluchtelingen. Zeven op de tien Nederlanders is positiever gaan denken over de huisvesting van oorlogsvluchtelingen en een kwart van de Nederlanders is hier negatiever over gaan nadenken.

 

**

Over het onderzoek

Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in januari 2023. Meer dan 12.000 Nederlanders namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en daarmee op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ongeveer 65.000 Nederlanders.

 

Volgend resultaat: Wat merken Nederlanders van het personeelstekort? Of lees meer over onze methode