Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Het is de eerste grootschalige oorlog in Europa in bijna dertig jaar. In hoeverre blijven Nederlanders op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de oorlog? Wat weten ze van de rol van de verschillende betrokken internationale organisaties? Wat vinden ze van de sancties die gevoerd worden tegen Rusland? En tot slot, in hoeverre maken ze zich zorgen over de oorlog en hun eigen veiligheid?

Mei 2020

Nederlanders volgen actief het nieuws

Nederlanders willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Oekraïne: ruim twee derde zoekt meerdere keren per dag nieuws over de oorlog op. De grootste groep blijft op de hoogte door het nieuws te volgen op tv. Ook het checken van online nieuwsplatforms en apps en het lezen van de krant zijn belangrijke bronnen van informatie. Slechts 1% van de Nederlanders volgt het nieuws helemaal niet.

2022 05 17 10 58 25 Window
2022 05 17 10 58 25 Window v2

Waardering voor internationale organisaties

Rondom de oorlog in Oekraïne komen verschillende internationale organisaties vaker in het nieuws dan ze normaal doen. Nederlanders zijn daarbij het meest bekend met de NAVO en de EU: bijna 9 op de 10 Nederlanders zegt te weten wat de rol van deze organisaties is, en 7 op de 10 geven hun vertrouwen in deze organisaties een voldoende. 86% van de Nederlanders vindt dan ook dat de schuld voor de oorlog bij Rusland ligt. Hierbij geldt: hoe hoger het vertrouwen in de EU en de NAVO, hoe meer de schuld bij Rusland gelegd wordt. Slechts 5% wijst de EU en de VS aan als de schuldigen.

2022 05 17 10 57 18 Window v2
2022 05 17 10 57 18 Window

Sancties niet streng genoeg

Nederlanders vinden sancties tegen Rusland positief. Sterker nog, zij zijn vaak van mening dat de huidige maatregelen niet streng genoeg zijn. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt de sancties die de EU treft, die voornamelijk financieel van aard zijn, te zwak. Nederlanders zijn van mening dat er bij het voeren van sancties ook een rol is weggelegd voor bedrijven en andere organisaties: ruim driekwart vindt het goed dat deze instanties hun eigen maatregelen treffen. Daarnaast vindt de helft van de Nederlanders het goed dat er vrijwilligers naar Oekraïne trekken om mee te vechten.

2022 05 17 10 58 53 Window v2
2022 05 17 10 58 53 Window

Nederlanders maken zich geen zorgen om eigen veiligheid

Nederlanders bekommeren zich vooral om de mensen in Oekraïne: 9 op de 10 maken zich zorgen om hen. Daarnaast maakt driekwart zich zorgen om de veiligheid in Europa als geheel. Toch zijn Nederlanders over het algemeen niet erg bezorgd over hun eigen veiligheid: slechts een kwart maakt zich hier druk om.

 

2022 05 17 10 59 42 Window v2
2022 05 17 10 59 42 Window

***

Over het onderzoek

Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd van maart tot april 2022. Er hebben ruim 12.200 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 66.000 Nederlanders.