Onlangs besloot de Tweede Kamer om gemeenten vrij te laten in hun beslissing een vuurwerkverbod in te stellen. Maar is hier onder inwoners ook draagvlak voor? Wij vroegen onze panelleden wat zij vinden van een vuurwerkverbod, of zij zelf vuurwerk afsteken en of zij vormen van overlast ervaren. Dat resulteerde in een representatief onderzoek met antwoorden van ruim 1.000 respondenten.

Juni 2018

Een Nederlandse traditie?

Zelf vuurwerk afsteken wordt door de respondenten niet gezien als een belangrijke traditie. Het aantal mensen dat zelf vuurwerk afsteekt is relatief klein: slechts 17% van de Nederlanders geeft aan tijdens de afgelopen jaarwisseling vuurwerk afgestoken te hebben. De meerderheid van de respondenten ziet graag dat de gemeente een vuurwerkshow organiseert. In gemeenten waar al een vuurwerkshow plaatsvindt tijdens de jaarwisseling, zijn inwoners hier erg tevreden over (85%).

Meer dan de helft van de Nederlanders is bekend met de tijdstippen waarop vuurwerk legaal afgestoken mag worden (31 december vanaf 18.00u tot 1 januari 02.00u).

Helft van de Nederlanders ervaart overlast

De helft van de respondenten geeft aan afgelopen oud en nieuw overlast te hebben ervaren . Daarbij wordt vooral genoemd dat vuurwerk werd afgestoken buiten de toegestane tijden (75%). Maar ook afval en rommel op straat (74%) en geluidsoverlast (73%) vormen belangrijke overlastfactoren. Het zijn vooral Nederlanders in stedelijke gebieden die hiermee te kampen hebben.

Een kwart van de Nederlanders is voorstander van een totaalverbod op vuurwerk. Daarnaast geeft 36% aan hier voorstander van te zijn onder de voorwaarde dat er een vuurwerkshow wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld door de gemeente. Voorstanders van een vuurwerkverbod dragen met name (1) overlast voor dieren, (2) het gevaar bij afsteken van vuurwerk en (3) de hoeveelheid afval die het oplevert aan als argument.

Tegenstanders van een verbod vinden juist dat het vrij afsteken van vuurwerk traditie is. Ook zien zij het nut van een algemeen verbod niet in en verwachten zij dat de aanpak van verkoop van illegaal vuurwerk ook een voldoende oplossing kan zijn. Overigens geeft 45% van de tegenstanders aan wél voorstander te zijn van een verbod op werpbaar knalvuurwerk.

En vuurwerkvrije zones dan?

Twee op de drie Nederlanders vindt dit een goed idee. Een kwart geeft aan deze vuurwerkvrije zones vooral in kwetsbare gebieden te willen instellen (denk aan ziekenhuizen en bejaardenhuizen). Bijna 50% van de voorstanders van vuurwerkvrije zones wil dat deze ook in woonwijken worden ingesteld.

 

***
Over dit onderzoek
De resultaten van dit online onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden van 3.049 Citisens panelleden die hebben deelgenomen tussen 17 mei en 4 juni. De uitkomsten zijn gewogen op sociologisch profiel.

Volgend resultaat: Vertrouwen Nederlanders in terrorismebestrijding toegenomen Of lees meer over onze methode