In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Om deze doelstelling te halen, zullen veel Nederlanders op termijn moeten nadenken over het aardgasvrij maken van hun woning. De belangrijkste factoren die meespelen bij de keuze voor een al dan niet aardgasvrije woning, zijn de kosten en het milieu. Dat blijkt uit ons panelonderzoek onder 3.960 Nederlanders. 

Een goed begin is het halve werk

Zeven op de tien deelnemers heeft een woning waar maatregelen zijn genomen om deze duurzamer te maken. Iets meer dan de helft van hen nam deze maatregelen in de afgelopen twee jaar. Daarmee is een eerste stap gezet richting een klimaatneutrale samenleving. 69% vindt het ook belangrijk dat Nederland klimaatneutraal wordt. Maar of aardgasvrij wonen de oplossing is? Daarover zijn de deelnemers verdeeld: 42% is deze mening niet toegedaan, 47% vindt het juist wel belangrijk dat alle woningen in Nederland aardgasvrij worden. 

Informatie per post

Wanneer de gemeente besluit tot het afkoppelen van een wijk, worden de deelnemers het liefst middels een bewonersbrief per post (55%) geïnformeerd. Ook een fysieke bewonersavond wordt gewaardeerd (45%), evenals een persoonlijk gesprek (38%).

Positief over aardgasvrij wonen

De meeste deelnemers die in een aardgasvrije woning wonen, hebben hier niet zelf voor gekozen (52%). Zij kochten bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning die al aardgasvrij was. Of hun verhuurder koos ervoor om de woning aardgasvrij te maken. Toch zijn de deelnemers erg positief over aardgasvrij wonen. Bijna vijf op de tien is heel positief en slechts 8% is in meer of mindere mate negatief over wonen zonder gebruik van aardgas. 

 

***

Over het onderzoek
Dit onderzoek is in juni 2021 uitgezet door Citisens, onder haar panel bestaande uit 55.000 Nederlanders. In totaal hebben 3.960 Nederlanders deelgenomen.

Volgend resultaat: Gemeenteraadsverkiezingen 2022: een terugblik Of lees meer over onze methode