Onlangs presenteerden we samen met Actie Kerkbalans de uitkomsten van het onderzoek naar (onder meer) de kerk in coronatijd. Uit dit onderzoek blijkt dat kerkleden het samen zingen het meest missen nu de vieringen slechts beperkt toegankelijk zijn. Dit zegt bijna 45% van de bijna 2.000 respondenten. Daarnaast worden het fysiek aanwezig kunnen zijn in de kerk (34%) en ontmoetingen met mede-kerkleden (28%) genoemd als onderdelen die worden gemist. De waardering voor de eigen kerk blijkt in coronatijd bij met name trouwe kerkgangers niet tot weinig veranderd.

November 2020

Mix tussen livestream en naar de viering

Uit het onderzoek blijkt dat kerkleden in coronatijd de kerkdiensten volgen op gemiddeld twee manieren, vaak een mix tussen een livestream en het fysiek bezoeken van diensten. Zo volgt 45% de vieringen of diensten via een livestream, 33% bezoekt een dienst fysiek en 19% volgt een dienst via televisie (bijvoorbeeld NPO 2). 38% van de kerkleden geeft aan nu geen vieringen of diensten te volgen maar dat zijn vooral kerkleden die ook vóór de coronacrisis nooit of soms een kerkdienst bezochten.

In het onderzoek is verder gevraagd naar het geefgedrag van kerkleden. Vier op de vijf leden geeft geld aan de kerk, maar liefst 40% geeft ook tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkleden zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat.

Kerk van de toekomst

De betekenis van de kerk voor kerkleden verschilt, waarbij ‘het geloof delen met anderen’ het vaakst wordt genoemd. Kerkleden zien in de toekomst graag een kerk waar mensen er zijn voor elkaar (41%) en waar men kan leren, groeien en bezinnen (38%). De geefbereidheid voor de kerk van de toekomst is precies even groot als de geefbereidheid voor de kerk van vandaag. De bereidheid om bij te dragen blijkt het hoogst wanneer het geld naar de eigen, plaatselijke parochie of gemeente gaat.

Collega Frank van Kooten gaf een toelichting op de onderzoeksresultaten tijdens een digitale persconferentie die op 22 januari j.l. gehouden werd: 

Nog meer interessante uitkomsten van het onderzoek vindt u in het onderzoeksrapport.

 

***
Over het onderzoek
Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwervingsactie van kerken in Nederland. De slogan van Actie Kerkbalans van 2021 is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Citisens deed onderzoek aan de hand van deze slogan. We benaderden 3.200 panelleden uit het Citisens panel, waarvan bekend is dat zij zich rekenen tot één van de kerken die deelnemen aan de Actie Kerkbalans. In totaal zijn de antwoorden van 1.723 personen meegenomen bij de analyse van de resultaten.