In de afgelopen maanden is het leven voor de Nederlander fors duurder geworden. Inflatie is hoger dan ooit: in augustus 2022 was het leven gemiddeld 12% duurder dan het jaar er voor. Wat merk jij van inflatie en welke maatregelen moeten er worden genomen? In oktober 2022 vroegen we aan onze Citisens panelleden wat zij hiervan vinden.

Oktober 2022

Het inflatieprobleem

Er spelen allerlei problemen in Nederland op dit moment, van het stikstofprobleem, het woningtekort en de problemen bij de vluchtelingopvangcentra tot aan de inflatieproblemen. Vindt Nederland het inflatieprobleem het belangrijkste probleem dat er nu speelt? 56% van de Nederlanders geven aan dit het belangrijkste probleem te vinden en 80% geeft ook aan de financiële gevolgen van inflatie in hun dagelijks leven te merken. 21% van de Nederlanders geven aan nu ernstige financiële problemen te ervaren door de inflatie en 31% van de groep die hier nu nog geen ernstige problemen door ervaart verwacht dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Het is dan ook niet gek dat 41% van de Nederlanders aangeven door de hoge inflatie stress te ervaren.

Impact op ons leven

Door de inflatie maken veel invullers (69%) andere keuzes in hun dagelijks leven. Het komt het meest voor dat mensen uit deze groep de verwarming nu niet meer aanzetten(66%). Ook worden vaak andere keuzes gemaakt in de supermarkt, zo koopt meer dan de helft van deze groep geen A-merken meer (58%) en gaat een deel van deze groep naar een andere supermarkt (38%).

De groep die ernstige financiële problemen ervaart, ervaart vooral veel verschillende financiële problemen zoals in onderstaande grafiek is af te lezen. 40% geeft aan in de problemen te komen als er grote onverwachtse aankopen gedaan moeten worden, maar de meerderheid (57%) geeft aan nog een ander niet genoemd financieel probleem te ervaren door de inflatie. De invullers uit die categorie geven vooral aan dat alles op financieel gebied een probleem is geworden of dat ze nu fors op boodschappen moeten bezuinigen.

Welke financiële problemen ervaar je door inflatie? (N=2630)

Is er een oplossing?

De overheid heeft al een aantal maatregelen genomen om de hoge inflatie tegen te gaan, is dit genoeg volgens de Nederlander? Dit lijkt niet het geval. 73% van de Nederlanders geven aan dat de overheid meer moet doen om het inflatieprobleem op te lossen dan ze nu doen. Van de Nederlanders die ernstige financiële problemen ervaren geeft 74% ook aan dat de eenmalige energietoeslag van €1.300 niet genoeg is om weer rond te kunnen komen. Maatregelen als een maximale prijs instellen voor energie (70%), een verdere btw verlaging voor energie (55%) en extra inzetten op de verduurzaming van huishoudens (53%) zijn daarbij het populairst.

Ligt een deel van oplossing ook bij werkgevers, moeten zij werknemers compenseren voor inflatie? 52% van de Nederlanders geven aan dat dit nodig is terwijl tegelijkertijd maar 55% van de Nederlanders aangeven dat hun loon ook daadwerkelijk omhoog is gegaan sinds de inflatie.

 

**

Over het onderzoek

Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in oktober 2022. Ruim 10.000 Nederlanders namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 66.000 Nederlanders.

 

Volgend resultaat: Helft woningzoekenden zoekt minstens een jaar Of lees meer over onze methode