Nee, het is geen december. Toch is juist dit het moment om samen na te denken over vuurwerken. Dan kunnen daarna op tijd gefundeerde keuzes worden gemaakt. Daarom vroegen wij in de afgelopen leden van het Citisenspanel hoe zij denken over vuurwerk. Uiteindelijk reageerden ruim tienduizend inwoners van Nederland op onze vragen. Hieronder lees je de belangrijkste resultaten.

Mei 2022

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt vuurwerk geen belangrijke Nederlandse traditie. 55% is het hiermee oneens. Dit beeld wordt versterkt doordat bijna twee derde het zelf afsteken van vuurwerk niet meer van deze tijd vindt. Bovendien geven minder dan 2 op de 10 panelleden aan dat zij het belangrijk vinden om zelf vuurwerk af te steken.

zelf vuurwerk afsteken afbeelding
zelf vuurwerk afsteken afbeelding v2
 

Niet verrassend is daarom dat een grote meerderheid voorstander is van het verbieden van (bepaalde vormen)vuurwerk. Driekwart van de Nederlanders vindt dat werpbaar knalvuurwerk moet worden verboden, en ruim de helft vindt ook dat er een verbod op vuurpijlen moet komen. 65% van de invullers geeft daarbij ook aan het een goed idee te vinden als het vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw – zoals de afgelopen twee jaar – in stand blijft.

De leden van het Citisenspanel zien verschillende voordelen voor een vuurwerkverbod. De meest genoemde voordelen zijn minder geluidsoverlast (73%), minder gewonden (71%) en beter voor milieu/klimaat (70%). Eén op de tien invullers gaf aan geen voordelen te zien van een vuurwerkverbod.

verbod blijven afbeelding
verbod blijven afbeelding v2

Uiteraard zijn er ook nadelen van een vuurwerkverbod. Volgens Nederlanders is het grootste nadeel dat het verbod toch niet haalbaar is, omdat er illegaal wordt afgestoken. Bijna de helft van de invullers noemt dit nadeel. Verder genoemde nadelen zijn dat de jaarwisseling minder feestelijk wordt (35%) en dat een belangrijke traditie verloren gaat (28%).

Tenslotte vroegen wij de panelleden wat mogelijke alternatieven zijn voor het afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw. Eén op de tien invullers gaf aan dat een alternatief wat hen betreft überhaupt niet nodig is. De meeste invullers zien een centrale vuurwerkshow als een alternatief. Minder grote groepen zien daarvoor potentie in een laser- of droneshow of een georganiseerd feest. 

alternatief zelf afsteken
alternatief zelf afsteken v2

***

Over het onderzoek
Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in de periode maart-mei 2022. Er hebben ruim tienduizend Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 65.000 Nederlanders.