Kerkgaande christenen zien het coronavirus als moment van bezinning. Daarnaast geeft 12% aan dat zij dit zien als teken van de eindtijd. Het aantal christenen dat het coronavirus ziet als een straf van God is verwaarloosbaar (2%). Dit geldt zowel voor niet-kerkgaande als kerkgaande christenen. Zo blijkt uit onderzoek van Citisens naar de houding van christenen ten opzichte van de coronacrisis en de bijbehorende overheidsmaatregelen. Daaruit kwam onder meer naar voren dat christenen iets positiever zijn over de tijdige invoering van de overheidsmaatregelen tegen corona dan niet-christenen.

April 2020

Uitzonderingsregel voor religieuze vieringen

Op 23 maart besloot de overheid dat religieuze vieringen met een maximum van 30 gelovigen mogen doorgaan, mits de aanwezigen zich aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand houden en geen handen schudden. Twee op de drie niet-christenen vindt dat de overheid daarmee te weinig maatregelen neemt voor religieuze vieringen. Christenen zijn hier positiever over, een op de drie vindt de maatregelen zoals ze nu zijn precies goed.

Online kerkdiensten populair

Echter, maar 2% van de kerkgaande christenen zegt dat zijn of haar geloofsgemeenschap nog een dienst houdt voor maximaal 30 personen. Acht op de tien kerkgaande christenen geeft aan dat zijn of haar geloofsgemeenschap diensten uitzendt.

Rapportage van het onderzoek downloaden

Wijkgerichte aanpak

De maatschappelijke monitor COVID-19 van Citisens biedt inzichten in de samenstelling van type mensen in wijken. Met big data-analyses en doorlopende corona-onderzoeken onder het Citisens-panel is het eenvoudig om een wijkgerichte aanpak te realiseren en om communicatie af te stemmen op de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Diverse gemeenten maken inmiddels gebruik van deze tool.


***
Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgezet onder het Citisens-panel, bestaande uit ruim 55.000 Nederlanders. De uitkomsten zijn gebaseerd op de antwoorden van 3.713 panelleden die hebben deelgenomen aan het onderzoek op 7 april 2020. Daarvan beschouwen 2.105 deelnemers zichzelf als christen, waarvan 760 kerkgaand en 1.345 niet-kerkgaand. De overige 1.608 beschouwt zichzelf niet als christen. De resultaten zijn gewogen op leeftijd en geslacht en op deze onderdelen representatief voor Nederland.

Volgend resultaat: Pasen dit jaar zonder bezoek aan familie en vrienden Of lees meer over onze methode