Ruim 64% van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van de boeren. Zowel op 1 oktober als op 14 oktober zijn boeren de straat opgegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid van kabinet en provincies. De meerderheid van de Nederlanders keurt het geweld dat de boeren op bepaalde plekken gebruiken echter wel af.

Oktober 2019

Dit blijkt uit onderzoek onder onze Citisens Community waar ruim 7.500 Nederlanders aan meededen. De peiling is uitgevoerd naar aanleiding van de protesten op 14 oktober, waarbij het onder andere in Groningen tot geweld kwam.

Het draagvlak voor de protesten is sindsdien afgenomen. Ruim 10% van de Nederlanders geeft aan dat, hoewel zij de acties van de boeren eerder steunden, zij dit niet langer doen omdat er geweld is gebruikt.

Verschillende provincies hebben, naar aanleiding van de protestacties, aangegeven hun beleid te wijzigen. Ruim vier op de tien Nederlanders vindt dit een goede zaak. Hetzelfde aantal Nederlanders is juist een tegenovergestelde mening toegedaan. Zij geven aan dat het geen positieve ontwikkeling is dat de provincies aanpassingen voorstellen naar aanleiding van de acties.

Naast de boerenprotesten zijn er de afgelopen weken verschillende demonstraties gehouden voor een beter klimaatbeleid. Nederlanders zijn van mening dat het optreden van de politie bij beide protestacties verschilt.

Ook vinden de meeste Nederlanders dat de aandacht die politici hebben voor de twee onderwerpen verschilt. Dit is niet gelijk verdeeld tussen de klimaatdemonstraties en de boerenprotesten. Het vertrouwen dat men heeft in de manier waarop politici omgaan met de protestacties is dan ook laag. Ruim twee derde van de Nederlanders geeft aan hier geen vertrouwen in te hebben.

De vraag of actievoerders (zowel bij boerenprotesten als bij klimaatdemonstraties) mogen protesteren zonder toestemming van de overheid leidt tot verdeeldheid. Vier op de tien Nederlanders vindt het geoorloofd om te protesteren zonder dat hier toestemming voor is. Een even grote groep vindt juist dat er wel toestemming verleend moet worden. Het onderwerp van de protesten speelt hierbij geen rol.

 

**
Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd tussen 15 oktober 15.00 uur en 16 oktober 10.00 uur, naar aanleiding van de boerenprotesten op 14 oktober. Er hebben 7.501 Nederlanders deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen op profiel (leeftijd, inkomen, opleiding), waardoor zij representatief zijn voor Nederland. De Citisens community bestaat uit ruim 55.000 Nederlanders.

Volgend resultaat: Duurzaamheid en klimaat doorslaggevend bij verkiezingen Of lees meer over onze methode