Moet een gemeente zich focussen op corona of moeten andere zaken ook ‘gewoon’ doorgaan? Dat laatste, zegt 80% van de Nederlanders. En: driekwart van de Nederlanders vindt dat gemeenten juist nu inwoners meer digitaal moeten betrekken. Het blijkt uit onderzoek dat is gedaan onder het Citisenspanel.

April 2020

Oog voor andere zaken

Slechts een kleine groep Nederlanders (15%) zou het ongepast vinden om nu door de gemeente benaderd te worden over andere zaken dan corona. Bijna driekwart van de Nederlanders geeft aan dit niet ongepast te vinden. Maar liefst 80% van de mensen geeft aan dat gemeenten ook oog moeten houden voor andere zaken. Slechts één op de tien Nederlanders is van mening dat de gemeente zich nu alleen met het coronavirus moet bezig houden.

Inwoners digitaal betrekken

Op de vraag of gemeenten dit moment juist moeten aangrijpen om hun inwoners meer digitaal te betrekken antwoordt driekwart positief. De leefomgeving heeft een grote invloed op het dagelijks leven. Het is daarom niet verwonderlijk dat dit met afstand het onderwerp is waar mensen bij betrokken willen worden. Verder kiest een meerderheid van de Nederlanders voor het onderwerp veiligheid. Ook zorg en de energietransitie scoren hoog.

Rapportage van het onderzoek downloaden

Wijkgerichte aanpak

De maatschappelijke monitor COVID-19 van Citisens biedt inzichten in de samenstelling van type mensen in wijken. Met big data-analyses en doorlopende corona-onderzoeken onder het Citisens-panel is het eenvoudig om een wijkgerichte aanpak te realiseren en om communicatie af te stemmen op de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Diverse gemeenten maken inmiddels gebruik van deze tool.

Volgend resultaat: Versoepeling zorgt voor lucht, maar minder mensen positief Of lees meer over onze methode