Sinds de afgelopen jaarwisseling is het draagvlak voor een algeheel vuurwerkverbod sterk gestegen. Dat bleek uit een onderzoek door Citisens onder circa 7.000 Nederlanders. In december 2019 voerde Citisens ook al een representatief onderzoek uit naar het draagvlak voor een mogelijk vuurwerkverbod. Toen gaf 58% van de Nederlanders aan voor een verbod te zijn. Inmiddels is het aantal voorstanders toegenomen tot 69%, een stijging van 11%.

Januari 2020

Ook meer voorstanders vuurwerkvrije zones

Naast het aantal inwoners dat voor een totaalverbod is, neemt ook het draagvlak voor vuurwerkvrije zones toe. Zo is het aantal voorstanders van een vuurwerkvrije zone in de eigen straat gestegen.

Onderzoek draagvlak vuurwerkvrije zones

Sinds 2016 voert Citisens jaarlijks een onderzoek uit naar het draagvlak voor vuurwerkvrije zones. Daarin is een stijgende lijn te zien.

“Belangrijke verandering ten opzichte van eerdere jaren is dat we nu ook een toename zien in het aantal mensen dat ‘om is’ onder de groep die zelf géén overlast hebben ervaren. Dat is echt een nieuwe ontwikkeling”, aldus Johan Simon – adviseur en specialist leefomgeving bij Citisens.

Bekijk hier het Rapport draagvlakonderzoek vuurwerk 2019 en 2020.

Volgend resultaat: Wisselende bezorgdheid over coronavirus in Nederland Of lees meer over onze methode