In het afgelopen corona-jaar waren we bijna allemaal meer thuis dan in voorgaande jaren. Nederlanders werkten – voor zover het kon - massaal vanuit huis, spraken minder af met vrienden en familie, en vermeden drukke plekken om onze gezondheid te beschermen tegen het virus. Maar naast het veiligstellen van onze gezondheid heeft deze wijziging in ons gedrag ook gezorgd voor een ander soort veiligheid: volgens het CBS namen het aantal woninginbraken (-23%) en zakkenrollerij (-47%) enorm af in 2020. Maar ervaren Nederlanders deze toegenomen veiligheid ook in hun buurt?

Citisens vroeg, in samenwerking met het lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool, een representatieve groep van 3537 Nederlanders naar hun ervaringen op het gebied van veiligheid in het afgelopen jaar. De resultaten vergeleken we met eerder onderzoek uit maart 2020 - net vóórdat corona zich verspreidde door het land, en wat bleek: Nederlanders ervaren in 2021 meer veiligheid in hun buurt dan in 2020.

Algemene veiligheid

Dat Nederlanders zich over het algemeen (zeer) veilig voelen in hun buurt is te zien in grafiek 1. Wel ervaart een kwart (26%) criminele activiteiten in hun buurt: vooral Eigengereide Digitalen geven aan dit te ervaren, wat deels te verklaren is door het type buurten waar dit profiel vaak woont, met veel huurwoningen en een lagere sociale signatuur. Dit profiel voelt zich ook het minst vrij om meldingen te doen van criminaliteit in hun buurt. Overall geeft 79% van alle invullers aan zich vrij te voelen criminaliteit te melden, ten opzichte van 8% die aangeeft dit niet zo te voelen. 

Stelling: “Ik voel me veilig in mijn buurt”

 

Veiligcorona dia desktop
Veiligcorona diagram mobiel

Het effect van meer thuis zijn

Nederlanders zijn - over de gehele linie - meer thuis geweest het afgelopen jaar. Zowel overdag, als ‘s avonds en ‘s nachts (ook vóór de ingang van de avondklok op 24 januari). Dit lijkt van invloed te zijn geweest op de het gevoel van veiligheid. Passend bij de CBS-cijfers, geeft 12% van de invullers aan het (zeer) eens te zijn met de stelling ‘sinds corona is de criminaliteit in mijn buurt afgenomen’. Hierbij valt het volgende op: hoe meer op iemand het afgelopen jaar thuis is geweest, hoe sterker hij of zij een daling van criminaliteit ervaart in de eigen buurt.

Stelling: Sinds corona is de criminaliteit in mijn buurt afgenomen.

Desktop Veiligcorona staaf desktop
Veiligcorona staaf mobiel

Meer weten over hoe de betrokkenheidsprofielen aankijken tegen hun eigen veiligheid en welke cijfers zij de veiligheid in hun buurt gaven de afgelopen 2 jaar? Download de infographic met meer resultaten of neem contact op met hallo@citisens.nl.

 

 

Over dit onderzoek

Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in maart 2021. Er hebben 3.537 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en regio en daarmee representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens.

Volgend artikel: Er moet mij iets van het hart.. Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool