De relatie tussen overheid en inwoners is anno 2020 aan het veranderen. Steeds vaker werken overheden samen met inwoners, organisaties en andere actoren aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk. De rol van inwoners wordt dus steeds belangrijker. Hun mening telt. Van gemeenten wordt steeds meer verwacht dat zij een faciliterende in plaats van sturende rol op zich nemen in participatietrajecten.

Realiteit is echter ook dat niet iedere inwoner kan of wil participeren. Vaak vanuit een gebrek aan vertrouwen in de overheid of een (überhaupt) lage betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. De variatie tussen Nederlanders op deze twee kenmerken is echter groot, zo weten wij sinds 2017. Toen voerden wij het eerste “Staat van Betrokkenheid” onderzoek uit – met als concrete output het Citisens segmentatiemodel met acht betrokkenheidsprofielen. Inmiddels is de tweede editie achter de rug en kunnen de resultaten breed gedeeld worden, inclusief een vergelijking tussen de beide edities.

 

Benieuwd naar de resultaten en onze conclusies?

Download de whitepaper

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens ( zie privacy ). Je gaat ermee akkoord dat Citisens contact met je kan opnemen.