Het is de missie van Citisens om betrokkenheid te organiseren. We pleiten daarbij voor het meer gedifferentieerd benaderen van inwoners. Met een meer gemixt palet aan instrumenten aansluiten bij de behoeften van verschillende soorten inwoners. Want als je steeds dezelfde manier gebruikt om je inwoners te betrekken, kom je ook steeds dezelfde inwoners tegen. One size fits all werkt niet als het om inwoners gaat, net zoals ‘de burger’ niet bestaat. Dat weten we eigenlijk allemaal wel.

Daarom hebben we onze Citisensmethode ontwikkeld, waarin we Nederlanders onderscheiden in acht betrokkenheidsprofielen. Acht profielen, die elk een ander antwoord gegeven wordt op de vraag ‘doe je mee?’. Van ‘Gevestigde beïnvloeders’ tot ‘Honkvaste buurtbewoners’. En van ‘Eigengereide digitalen’ tot ‘Zorgzame senioren’. En ja, dan krijgen wij wel eens de vraag: “Is het niet stigmatiserend, die labels van jullie?”

Ons eerste antwoord is dan: “Nee, want redeneren in acht verschillende soorten Nederlanders is in ieder geval beter dan redeneren in ‘de gemiddelde burger’ en is in ieder geval beter dan one size fits all.” Maar we snappen de huiver best. Daarom hebben we drie tips voor wie met segmentering aan de slag gaat. Want we geloven er echt in dat je door te segmenteren veel meer ruimte creëert voor inwoners om op hun eigen manier betrokken te raken. Daarom hebben we onze Citisensmethode juist ontwikkeld.

Blijf voor ogen houden dat je werkt met een model

Onderscheidingen hebben we niet zelf verzonnen, maar zijn onderbouwd.

Als je met de Citisensmethode werkt, werk je met een model. Een model gebaseerd op heel veel data uit onze onderzoeken gecombineerd met actuele kenmerken, interesses en gedragingen van alle ruim 7,7 miljoen huishoudens in Nederland. Informatie die je als professional niet zomaar paraat hebt over de inwoners van je gemeente. Onderscheidingen hebben we niet zelf verzonnen, maar zijn onderbouwd. Op basis van clusteranalyse komen we tot statistische betrouwbare uitspraken over verschillen tussen groepen huishoudens. Het gaat dus om grote aantallen en waarschijnlijkheden. En ja, dat betekent ook een reductie. Een vereenvoudiging op basis van gemeten overeenkomsten en verschillen tussen groepen huishoudens. Het is goed om daarmee rekening te houden. Op individueel niveau ‘is’ het niet per se zo en zijn situaties complexer.. Maar gekeken naar een bepaalde wijk, buurt of straat biedt de Citisensmethode heel veel inzicht.

Vlak je eigen (gebieds)kennis niet uit

Gebruik de informatie uit de Citisensmethode om je eigen beeld aan te scherpen.

Gebruik de informatie uit de Citisensmethode om je eigen beeld aan te scherpen, jezelf iets te laten vertellen of om anderen mee te krijgen aan de hand van onderbouwde inzichten. Meestal is wat we laten zien geen complete verrassing. Natuurlijk ken je als professional zelf het gebied ook waarin je werkt. Tegelijk levert het bijna altijd extra inzicht of verklaring op om de betrokkenheidsprofielen te gebruiken. Het meest effectief wordt de informatie als je eigen kennis ermee combineert. Dat is ook de reden dat wij voor het ontwikkelen van een participatiestrategie ook altijd zullen adviseren om de informatie uit onze methode te duiden en vertalen in een workshop. Met onze kaart van het gebied naast jouw eigen ervaringen zul je opeens snappen waarom een bepaald instrument in een bepaalde straat heel goed werkte en in een andere straat juist niet. En samen vertalen we dan deze inzichten weer in een strategie voor de toekomst.

Gebruik de Citisensmethode waarderend

Dus nee, je plakt geen labels, hebt op basis van de data niet al je oordeel klaar, maar wordt er juist nieuwsgierig van. Hoe zit dat hier?

We hebben onze methode juist ontwikkeld omdat je door te segmenteren veel meer ruimte creëert voor inwoners om op hun eigen manier betrokken te raken. Dan zou het raar zijn om de informatie ‘tegen’ inwoners te gebruiken. Dus nee, je plakt geen labels, hebt op basis van de data niet al je oordeel klaar, maar wordt er juist nieuwsgierig van. Hoe zit dat hier? Misschien ken je die uitspraak wel: “Alles wat je voor mij doet, zonder mij, doe je tegen mij”. Zo zit het ook met de betrokkenheidsprofielen. Het ontslaat je er niet van om je te verdiepen in wat inwoners willen, maar het stelt je in staat om nog beter te ontdekken waaraan ze behoefte hebben.

Als je deze tips hanteert, werkt het toepassen van een segmentering heel effectief. Dan zet je je mix aan instrumenten zo in dat je verschillende soorten inwoners op hun manier laat mee doen. Dus: de kunst is om wèl te segmenteren en níet in hokjes te stoppen.

Klik hier voor meer informatie over de Citisensmethode.

Volgend artikel: Respondenten, hoe haal je ze binnen? Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool