Corona. We weten nog niet helemaal goed hoe mensen hiermee omgaan. Immers: niemand heeft dit eerder meegemaakt. Gemeenten sturen op het dempen van maatschappelijke impact. Maar hoe hou je een vinger aan de pols? Hoe kun je onderbouwde strategische keuzes maken over welke communicatieacties en interventies nodig zijn? Als antwoord hierop ontwikkelden wij de maatschappelijke monitor COVID-19.

Inzichten

Tijdens een lange periode van onzekerheid is het essentieel om kwetsbare groepen en plekken met kans op onrust en ongehoorzaamheid te lokaliseren. En het is handig om te weten hoe de berichtgeving vanuit de media zich verhoudt tot hoe inwoners daadwerkelijk staan ten opzichte van corona. Deze inzichten helpen namelijk om de crisis het hoofd te bieden.

Acht meetmomenten tot dusver

Telkens wanneer de overheid nieuwe maatregelen afkondigde, onderzochten wij de houding, zorgen en gedrag van Nederlanders ten opzichte van het coronavirus. In totaal namen, na de laatste peiling op 23 april 2020, meer dan 30.000 mensen hieraan deel. De onderzoeksresultaten koppelden wij aan onze acht betrokkenheidsprofielen. En dat zorgt voor interessante inzichten over verschillende groepen mensen. Al deze inzichten hebben wij samengebracht in de zogeheten Maatschappelijke Monitor COVID-19: een data-product dat gemeenten kunnen gebruiken bij het bepalen van hun strategie tijdens deze crisis. Een strategie die past bij hun unieke inwonerssamenstelling en met de mogelijkheid voor wijkgerichte interventies. En bovendien: wij blijven peilen en zullen de resultaten van komende metingen doorlopend toevoegen aan de monitor. Zo is de monitor dus altijd actueel.

Draagkracht en dreiging

Met de monitor wordt het in de vorm van een online dashboard voor gemeenten inzichtelijk welke dreiging uitgaat van de profielen. Leven zij bepaalde voorschriften niet, of minder goed na? Ook de mate waarin ieder profiel andere wijkbewoners kan motiveren en/of activeren blijkt uit het dashboard. En tot slot wordt duidelijk wat de profielen vinden van de manier waarop de overheid communiceert over corona, en hoeveel vertrouwen zij erin hebben dat de overheid goed omgaat met de crisis.

Vinger aan de pols

"Met behulp van de data uit de monitor kunnen gemeenten een vinger aan de pols houden in de lange periode van onzekerheid die volgt op de (lichte) versoepeling van maatregelen die premier Rutte aangekondigde op 22 april 2020. Niemand weet precies hoe de komende maanden eruit zullen zien. Er moeten keer op keer afgewogen keuzes gemaakt worden door gemeenten en met name burgemeesters", aldus onze collega Renée van Os.

Wij kunnen de monitor voor een gemeente in 1 week realiseren. Dat biedt dus op zeer korte termijn meer inzicht in de draagkracht, dreiging en de mogelijkheden voor interventies op gemeenteniveau.

 

Volgend artikel: Online participatie in coronatijden Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool