Online participatie; sinds corona en met de Omgevingswet in aantocht is het dé manier om verbinding te leggen met en tussen inwoners. Via webinars en Zoom-meetings proberen we ons verhaal in de huiskamer te krijgen en lokken we interactie uit via polls, enquêtes en stemrondes. Maar uit onderzoek blijkt dat veel inwoners de meeste waarde hechten aan een ouderwetse brief van de gemeente met meer uitleg. Wat nu te doen? Een kettingreactie opwekken. Mett en Citisens vertellen hoe en waarom.

Wie heb je eigenlijk voor je?

Vaak bepalen de initiatiefnemers van een project vooraf welke ruimte er is om te participeren. Mogen inwoners meedenken, meedoen of meebeslissen? Alle stappen worden uitgedacht en iedereen wordt op de hoogte gebracht. Des te groter is de teleurstelling als blijkt dat de opbrengst tegenvalt. Hoe komt dat toch? Voorkom zo’n tegenvaller door eerst goed in kaart te brengen wie je eigenlijk voor je hebt. Op welke manier kun je jouw inwoners het beste betrekken en via welke kanalen? De betrokkenheidsprofielen van Citisens geven je veel inzicht in de samenstelling, houding en voorkeuren van de inwoners van jouw gemeente. 

Het badwater voelen met een burgerpeiling

Als je beter weet hoe de inwoners in jouw wijk benaderd en betrokken willen worden, ben je er natuurlijk nog niet. Want hoe kijken ze eigenlijk aan tegen de onderwerpen die jij wilt adresseren? Om dat te weten te komen, moet je je verdiepen in de buurt. Speelt er oud zeer? Zijn er ambassadeurs die jouw project eventueel willen steunen? En wat vinden ze van de andere projecten in de stad. Is er eigenlijk wel draagvlak voor woningbouw of ingrijpende verkeersmaatregelen? Zo’n vooronderzoek helpt je de juiste verwachtingen te scheppen, vooral intern.

Over tot actie

En dan is het tijd om in actie te komen. Veel overheden doen dat op dit moment met een online participatieplatform waarop ze meerdere participatietrajecten kunnen plaatsen. Een goede manier om het project te presenteren, interactie te vergemakkelijken en de voortgang te documenteren. Daarnaast kunnen inwoners participeren op het moment dat het hen uitkomt. Maar hoe zit het dan met die waardering voor de ouderwetse brief?

Een kettingreactie uitlokken?

Zowel Mett als Citisens zijn betrokken bij diverse online participatietrajecten. En wij zien dat de sleutel tot succes vooral ligt in de combinatie van online- en offlinemiddelen en kanalen. Het is echt én-én, niet óf-óf. Activeer je inwoners via Facebook om mee te doen met de online poll, stemronde of enquête, verstuur bewonersbrieven met QR-codes voor meer informatie, organiseer een pop-up openlucht tentoonstelling en betrek de buurt via online vergaderingen. Beperk je dus niet tot alleen het platform, of alleen die burgerpeiling. Nee, koppel ze aan elkaar en creëer een kettingreactie, waarbij de ene bijdrage de andere uitlokt. Zo vergroot je de opbrengst van jouw participatietraject.

MettCitisens Desktop 2200x1450 px
MettCitisens Mobile 2200x2200px
 

Citisens en Mett helpen je graag op weg. Met burgerpeilingen, advies over en inzicht in de betrokkenheid van jouw omgeving. Allemaal op een overzichtelijke participatiewebsite. Meer weten?

Neem dan contact op met Machteld Beekhuis van Citisens of Natalie Rohlof van Mett.

Volgend artikel: Online in gesprek met inwoners. Hoe doe je dat? – 4 tips Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool