Inmiddels liggen er bij bijna een derde van de mensen met een koophuis zonnepanelen op het dak. In totaal zijn er meer dan 16 miljoen panelen in gebruik. Het is nog altijd een populaire investering; de rek is er in de particuliere markt nog lang niet uit

Maar, zonnepanelen liggen niet alleen meer op woningen. De aandacht verschuift sterk naar bedrijfspanden en zonneparken. De opwek van zonne-energie via daken van bedrijfspanden en zonneparken groeit bovendien het snelst en dat is niet voor niets: gaat een project eenmaal door, dan gaat dit om een enorme oppervlakte.

We delen 3 inzichten die we uit ons onderzoek haalden, want bij de zonneparken worden omwonenden door gemeenten vooral gezien als bottle neck. Die bewoners vormen echter juist een extra kans. 80% van de mensen vindt een zonnepark in de buurt goed. Een groot deel van de mensen (46% van die 80%) wil dan wel dat er groen omheen staat en het park bijdraagt aan andere lokale doelen.

1. Deel van Nederland wil ook financieel meedoen

Een zonnepark is meer dan het overwegen waard. Zeker omdat er financieel ook van inwoners iets valt te verwachten. Maar liefst 22% van Nederland wil investeren in een zonnepark in de buurt. Deze mensen vinden het belangrijk om te investeren in duurzaamheid (79%) of vinden het een mooie manier om geld te verdienen (50%). Voor Nederlanders is het belangrijk dat er een mate van zekerheid is dat hun financiële participatie iets oplevert. Oftewel: een iemand moet er na zijn participatie beter voorstaan dan ervoor.

Het kan ook anders; 18% wil best lid worden van een energiecoöperatie, slechts 2% is nu al lid. De potentie voor de coöperatie is overigens groter: 57% zegt ‘misschien’ lid te willen worden. Wat mensen vooral tegenhoudt bij een lidmaatschap is dat het ‘teveel gedoe’ is.

2. Iedereen wil op zijn eigen manier aanhaken

Bij de komst van een zonnepark in de buurt willen mensen betrokken worden (89%). Op welke manier mensen mee willen doen bij de ontwikkeling van een zonnepark, verschilt per groep. Kritische Vernieuwers en Stadse Nomaden zijn bijvoorbeeld over het algemeen genomen het positiefst en willen ook het vaakst betrokken worden. De een vooral online, de ander via een post of een bijeenkomst.

Zorgzame Senioren en Zelfbewuste Aanpakkers staan het minst positief tegenover zonneparken. Zorgzame Senioren wonen vaak in huurwoningen, hebben een lager inkomen en zijn minder bezig met investeren en duurzaamheid. Zonneparken komen vaak in gebieden waar Zelfbewuste Aanpakkers wonen. Zij geven ook meer dan gemiddeld aan dat er bij hen in de buurt ruimte is voor een park en willen logischerwijs ook meer dan gemiddeld meepraten en -beslissen, via een bijeenkomst

3. De directe omgeving moet profiteren

Nederlanders vinden dat vooral de directe omgeving en betrokken inwoners profijt moeten hebben van de financiële opbrengsten van het zonnepark. Bijvoorbeeld door een deel van de opbrengsten te investeren in ontwikkeling van het gebied. Zelfbewuste Aanpakkers, Kritische Vernieuwers en Stadse Nomaden zijn hierin meer dan gemiddeld vertegenwoordigd. De natuur rondom het park verdient volgens de helft van de mensen aandacht.

Zelfbewuste Aanpakkers, degenen die in gebieden wonen die heel geschikt zijn voor een zonnepark, geven meer dan gemiddeld aan dat het zonnepark niet het uitzicht moet beletten en dat er groen omheen moet. Ook in andere groepen zijn specifiekere drijfveren te vinden. Zo hecht de Geïnformeerde Gezinsdrukte waarde relatief meer waarde aan het steunen van een lokaal project. En wordt de Gevestigde Beïnvloeder gedreven om mee te doen, zodat hij deelneemt aan een initiatief in de buurt.

En dan nu… wat betekent dit in de praktijk?

Verschillende profielen staan dus verschillend tegenover zonneparken. Duidelijk is in elk geval wel dat de omgeving een hele belangrijke rol speelt én dat zonneparken een boost kunnen geven aan het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Vanuit de data van de profielen en de energieonderzoeken zijn inzichten te vertalen naar een effectieve communicatiestrategie. Per profiel is onder meer in beeld wat hen drijft, tegenhoudt en hoe ze het liefst geïnformeerd willen worden. Met een communicatie-aanpak op maat kun je in de werving afstemmen op de wensen van mensen en de juiste snaar raken met een specifieke kernboodschap. 

Spreekt deze aanpak aan? Wil je als gemeente zonnevelden aanleggen en mensen meekrijgen in het project? Neem dan contact op via hallo@citisens.nl of 030 233 4131 voor meer informatie over onze participatietools.

Bron: de genoemde onderzoeksresultaten zijn afkomstig uit een onderzoek dat in januari 2020 is uitgevoerd onder 4.455 panelleden van het Citisens-panel.

Volgend artikel: Effectieve content op sociale media Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool