Het is alweer twee jaar geleden dat we voor het laatst onze vertegenwoordigers voor de gemeenteraad kozen. Vertegenwoordigers die namens ons zicht houden op het beleid van de gemeente. Hoogste tijd voor een peiling dus! Wij vroegen onze Citisens Community in hoeverre zij op de hoogte zijn van het werk van de gemeenteraad in hun gemeente. Kent men een raadslid? En weet men welke onderwerpen momenteel op de agenda van de gemeenteraad staan? Ruim 2.600 panelleden namen deel aan het onderzoek. In deze blog zoomen we in op de betrokkenheid van Nederlanders die aangeven te hebben gestemd tijdens afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Merendeel van de stemmende Nederlanders kent geen gemeenteraadslid

Meer dan de helft geeft aan niemand te kennen die in de gemeenteraad van hun gemeente zit. Van de Nederlanders die wel gemeenteraadsleden kennen, kent 16% één persoon in de gemeenteraad en 27% meerdere gemeenteraadsleden van hun gemeente.

Actuele onderwerpen

De helft van de stemmers is een beetje op de hoogte van de onderwerpen waar hun gemeenteraad zich momenteel mee bezig houdt. Slechts 15% beantwoordt deze vraag met een volmondig ja, tegenover 34% die aangeeft hier helemaal niet van op de hoogte te zijn.

Wisselend vertrouwen in de gemeenteraad

Er is verdeeldheid zichtbaar wanneer we kijken naar de mate van vertrouwen die men heeft in de gemeenteraad. 35% van de stemmende Nederlanders heeft enigszins of veel vertrouwen in de gemeenteraad. Een iets grotere groep (39%) geeft aan een beetje of weinig vertrouwen te hebben in dit instituut.

We zien dezelfde verdeeldheid terug bij de vraag of gemeenteraadsleden makkelijk te bereiken zijn. Een kwart van de groep heeft in het afgelopen jaar enkele keren of vaak contact gezocht met een raadslid. Dat is vooral via e-mail gegaan.

 

***
Over het onderzoek

Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in januari 2020. Er hebben 2.654 Nederlanders deelgenomen. Deze deelnemers gaven aan te hebben gestemd tijdens afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De resultaten zijn gewogen naar sociaal-economisch profiel, leeftijd en geslacht en daarmee representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens, bestaande uit ruim 55.000 Nederlanders.

Volgend artikel: Unusual suspects bereiken en betrekken: zo doe je dat! Of lees meer over panel kennis of de tool