Afgelopen jaar hebben we samen met Upstream, OBI4wan en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) grootschalig onderzoek gedaan (onder bijna 8.000 leden van het Citisenspanel) naar de kanaalvoorkeuren van Nederlanders in het contact dat zij hebben met hun eigen gemeente. Ook vroegen we naar hun beweegredenen om voor een bepaald kanaal te kiezen, èn naar de verwachting die zij hebben ten aanzien van dit contact.

Over de eerste resultaten van het onderzoek publiceerden we eind 2020 een artikel op InGovernment. In dit artikel lichtten we ook het model toe dat we gebruikt hebben om een typisch participatieproject op te knippen in vijf fasen. In het onderzoek zijn per fase bovengenoemde voorkeuren, beweegredenen en verwachtingen in kaart gebracht. Voor iedere leeftijdsgroep èn voor ieder betrokkenheidsprofiel afzonderlijk.

kenjeinwoner Stroomschema desktop
kenjeinwoner Stroomschema mobiel

Van onderzoekresultaten naar een tool via co-creatie

We startten het project met de gezamenlijke ambitie een openbare, gratis tool te ontwikkelen, die op basis van het onderzoek in een paar klikken iedere communicatie- en/of participatiespecialist in Nederland voorziet van concreet advies over welk kanaal in te zetten bij welke doelgroep, inclusief onderbouwing. Om er zeker van te zijn dat de tool daadwerkelijk aan zou sluiten bij hun dagelijkse praktijk, hebben er afgelopen winter meer dan 50 professionals - werkzaam bij een Nederlandse gemeente, waterschap of uitvoeringsinstantie - meegekeken bij de ontwikkeling van de tool. Drie prototypes passeerden de revue, in een veelvoud aan sessies. Lang leve MS Teams! 

De tool is vorige week gelanceerd, op de website

De tool www.kenjeinwoner.nl helpt je om in 4 stappen te komen tot een passende communicatie- en participatieaanpak.

  1. Je maakt een keuze in het soort vraagstuk: dienstverlening of participatie, 
  2. Kies daarna voor welke type doelgroep je het advies wilt ontvangen: leeftijdsgroep of betrokkenheidsprofiel, 
  3. Selecteer vervolgens één leeftijdscategorie of betrokkenheidsprofiel, 
  4. Klik tot slot op de fase waarin het participatie-/ diensverleningstraject zich bevindt (fasen 1 t/m 5 van de klantreis). 

En dat ziet er dan zo uit!

kenjeinwoner afbeelding 1 desktop
kenjeinwoner afbeelding 1 mobiel

Bepaal in 4 stappen de juiste communicatie met een specifieke groep inwoners

Zo geeft de tool voor het betrokkenheidsprofiel Geïnformeerde Gezinsdrukte het volgende advies voor fase 1 van een participatietraject: 

kenjeinwoner afbeelding 2 desktop
kenjeinwoner afbeelding 2 mobiel

Probeer de tool uit op www.kenjeinwoner.nl en laat ons weten wat je ervan vindt via de contactpagina

Wil je weten wat Citisens nog meer doet in het bereiken en betrekken van inwoners in een participatietraject? Neem dan contact op met hallo@citisens.nl.

Over de tool

De website www.kenjeinwoner.nl, het onderzoek en de tool voor de ‘perfecte klantreis’ van inwoners is een gezamenlijk initiatief van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Citisens, OBI4wan en Upstream. Meer informatie kun je terugvinden op www.kenjeinwoner.nl of in het artikel op Frankwatching.

 

Volgend artikel: Online participatie tijdens corona goed gewaardeerd Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool