Op dinsdag 15 januari 2019 organiseerde de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met de Hogeschool Utrecht (HU) en Citisens de slotbijeenkomst van het door RAAK-SIA gefinancierde project “Betrokkenheidsprofielen en Communicatiestrategie”. Een project waarin de door Citisens ontwikkelde betrokkenheidsprofielen in de praktijk werden getest en daarmee verrijkt. Deze ‘praktijk’ bestond in de gemeente Utrecht uit het opknappen van een verwaarloosde groene plek in Wijk West, en in de gemeente Overbetuwe uit het verbeteren van de speelplekken in Elst Zuid (beiden voorjaar / zomer 2018). In beide projecten speelde inwonerparticipatie een belangrijke rol. Ruim vijftig belangstellenden, onder wie veel communicatieprofessionals van gemeenten, waren aanwezig om meer te weten te komen over de belangrijkste onderzoeksresultaten van dit samenwerkingsproject.

Onze collega Anne van de Meerakker gaf de geïnteresseerden inzicht in de acht betrokkenheidsprofielen, en de verschillen die er bijvoorbeeld tussen ‘Kritische Vernieuwers’ en ‘Zelfbewuste Aanpakkers’ zijn op het gebied van betrokkenheid, vertrouwen, communicatie en participatie. Ieder profiel geeft een eigen antwoord op de vraag ‘Doe je mee’?

Vervolgens leidden Renée van Os en Christine Bleijenberg (HU) de aanwezigen door de belangrijkste onderzoeksresultaten van het project. Zij deden dit aan de hand van vijf in het project gedefinieerde aspecten van ‘bereiken en betrekken’ van inwoners bij een initiatief of project:

  • Tone-of-voice: zakelijk / persoonlijk
  • Kanaal: online / offline en direct / via netwerk inwoners
  • Vorm van participatie: meedenken / meedoen
  • Motieven: waarom wel participeren?
  • Belemmeringen: waarom niet participeren?

Wat bleek – bijvoorbeeld bij het aspect kanaal? Van de onderzochte profielen hebben vooral ‘Honkvaste Buurtbewoners’ en ‘Geïnformeerde Gezinsdrukte’ een voorkeur voor het online kanaal. Dit zijn ook de twee groepen met goede digitale vaardigheden en met (relatief) weinig tijd door onder meer een druk gezin en een drukke baan. Daarentegen bleken de profielen ‘Gevestigde Beïnvloeders’ en ‘Zelfbewuste Aanpakkers’ in het onderzoek grotendeels afwezig op het online kanaal. Deels is dit te verklaren vanuit het onderwerp (speelplekken als onderwerp is minder relevant voor mensen zonder kinderen), maar deels staan ze daar ook los van. Beide groepen gaven op een ander meetmoment (face-to-face enquête op straat – vraagstelling stond los van het onderwerp speelplekken) namelijk ook expliciet aan voorkeur te hebben voor een bewonersavond als offline participatiekanaal.

De middag werd interactief afgesloten, waarbij de deelnemers in kleine groepen zelf aan de slag gingen met een casus. Zij kregen de opdracht om aan de hand van één van de betrokkenheidsprofielen een communicatie- en participatiestrategie uit te werken waarmee ze inwoners kunnen bereiken en betrekken bij een initiatief of project. Met interessante inzichten tot gevolg!

De resultaten van het project zijn vastgelegd in een infographic.

ScienceGuide besteedde vorige week al aandacht aan de bijeenkomst.

Download hieronder de verschillende presentaties:

HAN – Introductie resultaten canvas en toekomst
HU – Bereiken en betrekken van inwoners
Citisens- Betrokkenheidsprofielen

Volgend artikel: Getest: sliders en vormgeving vragenlijsten Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool