Nicolette Ouwerling 06-26512770

Sinds 2017 onderzoekt Citisens de participatie- en communicatievoorkeuren van inwoners. In 2021 voegen we daar een nieuw onderzoek aan toe. Met ‘De staat van participatie’ kijken we hoe participatie is georganiseerd binnen gemeenten.

Waar in de organisatie is participatie belegd? Hoeveel fte zijn er beschikbaar en is dit voldoende? Hoe richten gemeenten participatie in nu de Omgevingswet er aan komt? Welke kennis en kunde is er nodig? En; wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Onze ambitie is om ook dit onderzoek iedere twee jaar te herhalen, aangevuld met inspirerende praktijkcases en interviews. Met de resultaten hopen we gemeenten op weg te helpen met het inrichten van de participatiefunctie in hun gemeente.

We willen iedereen van harte bedanken die heeft meegewerkt aan de publicatie, onder meer de gemeenten die de enquête hebben ingevuld, en vooral ook de gemeenten Nieuwegein en Etten-Leur met wie verdiepende gesprekken gevoegd hebben, onze interim-participatiespecialisten en de voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer voor hun medewerking.

Download het whitepaper via het formulier onderaan de pagina.

Belangrijkste conclusie
We zien dat veel gemeenten anno 2021 worstelen met participatie, en dan met name met de capaciteit. Het aantal projecten waarbij participatie van belang is en de mate van participatie neemt toe. Tegelijkertijd is er vaak geen vast persoon of team dat verantwoordelijk is voor participatie maar komt het er veelal bij als extra taak voor team communicatie, de projectleiders of de gebiedsregisseurs. Niet in alle gevallen hebben zij juiste kennis in huis om dit goed op te pakken. Wat opvalt is dat participatie vaak wordt gezien als een onderdeel van de uitvoering én iets wat een taak is van alle ambtenaren terwijl tegelijkertijd heldere kaders en afspraken nog vaak ontbreken.

Interim capaciteit voor participatie
Goed om te weten is dat Citisens interim expertise in huis heeft om gemeenten te helpen bij participatietrajecten. Denk daarbij aan het aardgasvrij maken van wijken, het opstellen van nieuw beleid of het ondersteunen van de gemeenteraad bij het opstellen van participatiekaders. Zij zijn thuis in de Omgevingswet en de energie- en warmtetransitie, hebben een 360 graden blik op participatie omdat ze ook trajecten met externe initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars begeleiden en kennen als geen ander het politiek-bestuurlijk proces vanwege onze verbinding met zusterorganisatie Necker van Naem.

Meer weten? Neem contact op met Nicolette Ouwerling via nicolette@necker.nl.

Download het whitepaper via dit formulier:

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens ( zie privacy ). Je gaat ermee akkoord dat Citisens contact met je kan opnemen.