Bij het kiezen van een nieuwe burgemeester maken gemeenten een profielschets op. Hierin staan de belangrijkste eigenschappen die een nieuwe burgervader of –moeder zou moeten hebben. De profielschets vormt op deze manier de basis voor de keuze van een burgermeester.

Een onderscheidende profielschets?

De stressbestendige verbinder, de integere netwerker of de aanjager met bindend vermogen. Zomaar een greep uit het scala van eigenschappen en kwaliteiten die gemeenten opnemen in hun profielschets bij het kiezen van een nieuwe burgemeester. Begrijpelijk, want als burgemeester heb je nou eenmaal een belangrijke taak binnen de gemeente en je dient dan ook de nodige bagage te hebben. Je wilt als gemeente niet de eerste de beste aannemen, maar een gedegen keuze maken op basis van een goede profielschets, waarin thema’s en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor gemeente zijn terug te vinden. Aangezien gemeenten onderling net zo verschillen als mensen en verschillende behoeftes en wensen hebben, zou je verwachten dat profielschetsen voor burgemeesters ook sterk uiteen lopen.

Dit bleek niet helemaal het geval te zijn, zo beschrijven onder meer Frank van Kooten (Citisens) en Hans Oostendorp (Necker van Naem) in het tijdschrift Bestuurswetenschappen. Zij stelden in opdracht van BZK de vraag welke eisen gemeenten stellen aan burgemeesters en in welke mate de profielschetsen verschillen tussen gemeenten.

Tekstanalyse van 231 vacatureteksten

Het doel was om te achterhalen of de bestaande handreiking voor profielschetsen nog wel actueel was. De onderzoekers bekeken via een kwantitatieve tekstanalyse van 231 profielschetsen welke eigenschappen en basiscondities staan beschreven in profielschetsen.

publicatie nieuwe Bestuurswetenschappen

De conclusie?

Gemeenten verschillen in de manier waarop ze de context beschrijven waarin een nieuwe burgemeester zal gaan werken, maar vertalen deze vervolgens niet in het beschrijven van kenmerkende eigenschappen. Zo bleken er nauwelijks verschillen tussen kleine en grote gemeenten en werden teksten uit de handreiking vaak letterlijk overgenomen. Kortom, iedereen is op zoek naar een schaap met vijf, of misschien wel tien, poten.

De uitdaging voor gemeenten is dan ook om een koppeling te maken tussen de specifiek lokale omstandigheden enerzijds en de eisen die aan burgemeesters worden gesteld anderzijds. De conclusies uit de analyse zijn verwerkt in de nieuwe handreiking voor burgemeestersbenoemingen.

Nieuwsgierig naar de hele analyse?

Download hier de publicatie

Volgend artikel: Respondenten, hoe haal je ze binnen? Of lees meer over mijnburgemeester kennis of de tool