Inwoners motiveren om hun gedrag (blijvend) te veranderen in de strijd tegen het coronavirus: het blijft priority first voor gemeenten. Na de versoepeling van de maatregelen afgelopen zomer, werd al snel duidelijk dat één uniforme communicatie-aanpak niet meer werkt. Ieder mens ervaart de coronacrisis immers anders. Daarom is een gedifferentieerde aanpak nodig, waarbij rekening wordt gehouden met individuele voorkeuren. Alleen zo kun je ‘de juiste snaar’ raken bij álle Nederlanders.

Om gemeenten op weg te helpen bij hun zoektocht naar die juiste snaar, voerden wij in juni 2020 een onderzoek uit onder 3.490 panelleden uit het Citisens panel. Het doel: in kaart brengen welke verschillen er zijn tussen Nederlanders in hoe zij duiding geven aan de coronacrisis. Deelnemers konden reageren op 19 stellingen binnen vijf thema’s: economie, gezondheid, sociaal, politiek en algemeen. Per stelling kon worden aangegeven of men deze bij de coronacrisis vond passen of juist niet.

Een uitgebreid verslag van het onderzoek is te vinden op coronapapers.nl.

Wat vindt Nederland?

We delen de 3 stellingen die Nederlanders het meest passend vinden als omschrijving voor de coronacrisis.


Sociaal
: “De maatregelen betekenen een flinke aanpassing. Het coronavirus zet de wereld op zijn kop.”

87% van de Nederlanders vindt deze stelling passend.

Artikel Renee figuur 1 1800x1400px
Artikel Renee figuur 1 staand


Gezondheid:
“Flatten the curve’ met als doel de druk op de zorg te verminderen met als doel voldoende IC-capaciteit, is noodzakelijk.”

83% van de Nederlanders vindt deze stelling passend.

Artikel Renee figuur 3 1800x1400px
Artikel Renee figuur 3 staand


Sociaal:
“Door het virus raken kwetsbare ouderen in een sociaal isolement, met vereenzaming tot gevolg.”

81% van de Nederlanders vindt deze stelling passend.

Artikel Renee figuur 2 1800x1400px
Artikel Renee figuur 2 staand

En die verschillende snaren bij inwoners dan?

Om wat dieper te kunnen inzoomen op hoe verschillende typen Nederlanders duiding geven aan de coronacrisis, zijn de 8 betrokkenheidsprofielen van Citisens gebruikt. Deze typen verschillen van elkaar op het gebied van participatie, communicatie, betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en vertrouwen in de overheid.

Uit het onderzoek blijkt dat bovenstaande verschillen inderdaad verband houden met de manier waarop inwoners tegen de coronacrisis aankijken. De 8 typen Nederlanders zullen dus ook op een andere, ‘eigen’ manier aangesproken moeten worden door de overheid om zich aan de coronamaatregelen te houden.

We lichten er hier 3 uit.

“Maatregelen blijven nodig om ervoor te zorgen dat zorg- en supermarktmedewerkers niet opnieuw in de frontlinie komen te staan.”

Met deze oproep wordt met name bij Geïnformeerde Gezinsdrukte en Gevestigde Beïnvloeders de juiste snaar geraakt. Deze groepen vindt de stelling: “Nederland bevindt zich in een oorlogssituatie, met zorg- en supermarktmedewerkers die in de frontlinie staan” namelijk bovengemiddeld passend.

“Let op! Corona is meer dan een gewone griep. Het virus treft sommige groepen hard.”

Deze oproep zal vooral in goede aarde vallen bij Eigengereide Digitalen en Honkvaste Buurtbewoners. Deze groepen scoren namelijk bovengemiddeld op de stelling: “Het coronavirus is slechts een gewone griep. We moeten ons niet gek laten maken, en de rust bewaken”.

“Corona is niet allesoverheersend. Ook de energietransitie (of bijv. de bouw van nieuwe woningen) heeft onze hoogste prioriteit!”

Deze boodschap zal aanslaan bij Eigengereide Digitalen, Honkvaste Buurtbewoners, Stadse Nomaden en Zelfbewuste Aanpakkers. Deze groepen zijn bovengemiddeld eens met de stelling “Politici misbruiken het coronavirus om de aandacht van andere zaken (zoals het klimaat) af te leiden”.

 

***
Over dit onderzoek
Dit onderzoek is door Citisens uitgevoerd in juli-augustus 2020. Er hebben 3.490 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar sociaal-economisch profiel, leeftijd en regio en daarmee representatief voor Nederland. Het onderzoek is uitgezet onder het panel van Citisens.

Volgend artikel: Draagvlak voor aardgasvrij wonen Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool