Filter op tool & auteur

wis filter
wis filter

Participatie

Whitepaper

Whitepaper 'De Staat van Participatie' 2023

Hoe gemeenten aan de slag zijn om participatie naar het volgende niveau te brengen. Dat onderzoeken wij in dit whitepaper 'De Staat van Participatie' 2023. 

Betrokkenheid: 8 profielen

De praktijk van segmentatiemodellen

'Denken in hokjes' kan helpen bij participatie- en communicatietrajecten. Hoe dat in de praktijk van segmenteren werkt legt collega Gideon uit in dit artikel voor Sociologie.

Betrokkenheid: 8 profielen

Whitepaper

Opkomstbevordering bij verkiezingen

Waarom gaan mensen niet naar de stembus? Citisens en Necker onderzoeken een verklaring voor de lage opkomst.

Participatie

Hokjesdenken maakt onbevangen ontmoeten juist mogelijk

Wij delen in dit whitepaper 5 tips voor een succesvolle en onbevangen ontmoeting op een bewonersavond.

Participatie

Whitepaper

De 'Staat van Participatie' 2021

Citisens onderzoekt de participatie- en communicatievoorkeuren van inwoners. Met ‘De staat van participatie’ kijken we hoe participatie is georganiseerd binnen gemeenten.

Participatie

Whitepaper

30 participatiekaders vergeleken

Klimaatadaptatie, energietransitie, de omgevingsvisie. Opgaven waar participatie gewenst is, omdat ze stuk voor stuk directe invloed hebben op de leefomgeving van inwoners. 

Zó kies je de juiste stemhulp

Een stemhulp is niet meer weg te denken uit de verkiezingscampagne. Maar welke stemhulp kies je dan? En vooral: op basis van welke criteria?

Betrokkenheid: 8 profielen

Duurzame keuzes in tijden van crisis

Hoe kijken Nederlanders naar duurzaamheid en klimaatverandering in 2021?

Inwonersconsultaties

Er moet mij iets van het hart..

Al 15 jaar zet ik mij in voor het vergroten van betrokkenheid. Toch heb ik meermaals een ander pad overwogen. Vanwege die ene reden: mijn vak kan ineens politiek worden.

Betrokkenheid: 8 profielen

Online in gesprek met inwoners. Hoe doe je dat? – 4 tips

In gesprek blijven met inwoners is al lange tijd een belangrijk aandachtspunt voor gemeenten en door de coronacrisis moet dit gesprek steeds vaker online georganiseerd worden.

Betrokkenheid: 8 profielen

Mett en Citisens zorgen voor een kettingreactie in burgerparticipatie

Online participatie; sinds corona en de Omgevingswet is het dé manier om verbinding te leggen met inwoners. Uit onderzoek blijkt dat veel inwoners waarde hechten aan een ouder...

Betrokkenheid: 8 profielen

Effectieve content op sociale media

Voor gemeenten is contact met inwoners belangrijk. Maar de ene inwoner is de andere niet, en dus werkt op social media een one size fits all benadering op niet.

Inwonersconsultaties

Met deze inzichten kunnen gemeenten vol gas op zonne-energie

Zonnevelden zijn een belangrijk onderdeel op weg naar een duurzaam Nederland. De grote vraag: hoe krijgen we iedereen mee? 

Betrokkenheid: 8 profielen

Duurzame participatie in de energietransitie

Hoe kun je werken aan duurzame betrokkenheid? Wat is de beste aanpak om inwoners te betrekken bij de energietransitie? En welke winst kun je nu al pakken?

Betrokkenheid: 8 profielen

5 lessen uit de praktijk van aardgasvrij

Wat doe je met de vereiste participatie bij de warmtetransitie als je álle inwoners en stakeholders wilt bereiken? 

Inwonersconsultaties

Respondenten, hoe haal je ze binnen?

In de onderzoekswereld is weinig belangrijker dan het bereiken van een hoog aantal respondenten.

Betrokkenheid: 8 profielen

Segmenteren, is dat niet stigmatiserend?

Het is de missie van Citisens om betrokkenheid te organiseren. We pleiten daarbij voor het meer gedifferentieerd benaderen van inwoners.

Inwonersconsultaties

Dubbele invullers? Helemaal niet erg!

Wij vinden dat je bij publieksonderzoek niet moet selecteren wie je wel vraagt naar zijn mening en wie niet.

Panel

Getest: sliders en vormgeving vragenlijsten

Wij doen graag goed onderzoek. En we discussiëren ook graag wat dat ‘goede onderzoek’ dan precies is.

Inwonersconsultaties

Quickscan geeft gemeenten inzicht in voortgang duurzaamheid per wijk

Gemeenten die willen weten hoe hun wijken ervoor staan als het gaat om de energietransitie kunnen dit laten onderzoeken met de Quickscan Duurzame Wijken.

Betrokkenheid: 8 profielen

Whitepaper

Toename vertrouwen van Nederlanders in de overheid

De relatie tussen overheid en inwoners is anno 2020 aan het veranderen. Steeds vaker werken overheden samen met inwoners, organisaties en andere actoren.

MijnBurgemeester

Inwoners denken graag mee over het profiel van de nieuwe burgemeester

Sinds 2015 heeft Citisens al meer dan 35 keer de door ons ontwikkelde MijnBurgemeester-tool ingezet om inwoners te betrekken bij het opstellen van een burgemeestersprofiel.