Filter op tool & auteur

wis filter
wis filter

Betrokkenheid: 8 profielen

Whitepaper

Opkomstbevordering bij verkiezingen

Waarom gaan mensen niet naar de stembus? Citisens en Necker onderzoeken een verklaring voor de lage opkomst.

Participatie

Whitepaper

De 'Staat van Participatie' 2021

Citisens onderzoekt de participatie- en communicatievoorkeuren van inwoners. Met ‘De staat van participatie’ kijken we hoe participatie is georganiseerd binnen gemeenten.

Participatie

Whitepaper

30 participatiekaders vergeleken

Klimaatadaptatie, energietransitie, de omgevingsvisie. Opgaven waar participatie gewenst is, omdat ze stuk voor stuk directe invloed hebben op de leefomgeving van inwoners. 

Zó kies je de juiste stemhulp

Een stemhulp is niet meer weg te denken uit de verkiezingscampagne. Maar welke stemhulp kies je dan? En vooral: op basis van welke criteria?

Betrokkenheid: 8 profielen

Duurzame keuzes in tijden van crisis

Hoe kijken Nederlanders naar duurzaamheid en klimaatverandering in 2021?

Inwonersconsultaties

Er moet mij iets van het hart..

Al 15 jaar zet ik mij in voor het vergroten van betrokkenheid. Toch heb ik meermaals een ander pad overwogen. Vanwege die ene reden: mijn vak kan ineens politiek worden.

Betrokkenheid: 8 profielen

Veiligheid in de buurt toegenomen sinds begin corona

Het gedrag van het afgelopen corona-jaar heeft positieve invloed gehad op onze veiligheid. Maar ervaren Nederlanders deze toegenomen veiligheid ook in hun buurt?

Panel

Online participatie tijdens corona goed gewaardeerd

Eind maart 2021 publiceerden we een blog op Frankwatching waarin we onze ervaringen deelden met het organiseren van online participatie voor diverse gemeenten in Nederland.

Inwonersconsultaties

Hoe optimaliseer je het contact met inwoners in een participatietraject?

De tool www.kenjeinwoner.nl helpt je om in 4 stappen te komen tot een passende communicatie- en participatieaanpak.

Betrokkenheid: 8 profielen

Online in gesprek met inwoners. Hoe doe je dat? – 4 tips

In gesprek blijven met inwoners is al lange tijd een belangrijk aandachtspunt voor gemeenten en door de coronacrisis moet dit gesprek steeds vaker online georganiseerd worden.

Betrokkenheid: 8 profielen

Mett en Citisens zorgen voor een kettingreactie in burgerparticipatie

Online participatie; sinds corona en de Omgevingswet is het dé manier om verbinding te leggen met inwoners. Uit onderzoek blijkt dat veel inwoners waarde hechten aan een ouder...

Betrokkenheid: 8 profielen

Effectieve content op sociale media

Voor gemeenten is contact met inwoners belangrijk. Maar de ene inwoner is de andere niet, en dus werkt op social media een one size fits all benadering op niet.

Inwonersconsultaties

Met deze inzichten kunnen gemeenten vol gas op zonne-energie

Zonnevelden zijn een belangrijk onderdeel op weg naar een duurzaam Nederland. De grote vraag: hoe krijgen we iedereen mee? 

Betrokkenheid: 8 profielen

Duurzame participatie in de energietransitie

Hoe kun je werken aan duurzame betrokkenheid? Wat is de beste aanpak om inwoners te betrekken bij de energietransitie? En welke winst kun je nu al pakken?

Betrokkenheid: 8 profielen

5 lessen uit de praktijk van aardgasvrij

Wat doe je met de vereiste participatie bij de warmtetransitie als je álle inwoners en stakeholders wilt bereiken? 

Betrokkenheid: 8 profielen

Whitepaper

Draagvlak voor aardgasvrij wonen

Wat vinden Nederlanders (8 betrokkenheidsprofielen) van Aardgasvrij Wonen? Dat lees je precies in deze whitepaper. Inclusief participatie- en communicatievoorkeuren.

Betrokkenheid: 8 profielen

Corona-communicatie: hoe zet je wél aan tot gedragsverandering?

Inwoners motiveren om hun gedrag (blijvend) te veranderen in de strijd tegen het coronavirus: het blijft priority first voor gemeenten. 

Inwonersconsultaties

Respondenten, hoe haal je ze binnen?

In de onderzoekswereld is weinig belangrijker dan het bereiken van een hoog aantal respondenten.

MijnBurgemeester

De nieuwe handreiking burgemeester: deze analyse zit er achter [wetenschappelijke publicatie]

Bij het kiezen van een nieuwe burgemeester maken gemeenten een profielschets op. Hierin staan de belangrijkste eigenschappen die een nieuwe burgervader of –moeder zou moeten h...

Betrokkenheid: 8 profielen

Segmenteren, is dat niet stigmatiserend?

Het is de missie van Citisens om betrokkenheid te organiseren. We pleiten daarbij voor het meer gedifferentieerd benaderen van inwoners.

Inwonersconsultaties

Dubbele invullers? Helemaal niet erg!

Wij vinden dat je bij publieksonderzoek niet moet selecteren wie je wel vraagt naar zijn mening en wie niet.

Panel

Getest: sliders en vormgeving vragenlijsten

Wij doen graag goed onderzoek. En we discussiëren ook graag wat dat ‘goede onderzoek’ dan precies is.

Betrokkenheid: 8 profielen

Druk met je gezin? Liefst online betrekken!

Van de onderzochte profielen hebben vooral ‘Honkvaste Buurtbewoners’ en ‘Geïnformeerde Gezinsdrukte’ een voorkeur voor het online kanaal. Dit zijn ook de twee groepen met goed...

Inwonersconsultaties

Quickscan geeft gemeenten inzicht in voortgang duurzaamheid per wijk

Gemeenten die willen weten hoe hun wijken ervoor staan als het gaat om de energietransitie kunnen dit laten onderzoeken met de Quickscan Duurzame Wijken.

Inwonersconsultaties

Bijna helft Nederlanders maakt zich zorgen over droogte

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over problemen door watertekort. Dat blijkt uit onderzoek dat wij in opdracht van de Unie van Waterschappen uitvoerden.

Betrokkenheid: 8 profielen

Denk mee over de nieuwe handreiking ‘klantreizen’ voor gemeenten

De perfecte klantreis organiseren voor jouw inwoners, hoe doe je dat? Deze reis ziet er voor ieder type inwoner immers anders uit. 

Betrokkenheid: 8 profielen

Whitepaper

Toename vertrouwen van Nederlanders in de overheid

De relatie tussen overheid en inwoners is anno 2020 aan het veranderen. Steeds vaker werken overheden samen met inwoners, organisaties en andere actoren.

MijnBurgemeester

Inwoners denken graag mee over het profiel van de nieuwe burgemeester

Sinds 2015 heeft Citisens al meer dan 35 keer de door ons ontwikkelde MijnBurgemeester-tool ingezet om inwoners te betrekken bij het opstellen van een burgemeestersprofiel.

Betrokkenheid: 8 profielen

Veel winst te boeken voor gemeenten door benutten digitale kanalen

Digitalisering biedt gemeenten veel kansen. Denk aan direct contact met inwoners, het verstrekken van informatie en het geven van inzicht in wat er in de samenleving speelt. 

Betrokkenheid: 8 profielen

Unusual suspects bereiken en betrekken: zo doe je dat!

Hoe kunnen gemeenten online participatie inzetten en wat komt er allemaal bij kijken? Deze vragen stonden centraal op een VNG-congres dat onlangs gehouden werd in Utrecht.

Panel

Kwart van de stemmende Nederlanders zoekt (wel eens) contact met raadslid in hun gemeente

Het is twee jaar geleden dat we onze vertegenwoordigers voor de gemeenteraad kozen. Vertegenwoordigers die namens ons zicht houden op het beleid van de gemeente. Tijd voor een...

Betrokkenheid: 8 profielen

Opgemerkt in de Best Bestuurde Decentrale Overheidsorganisatie

Participatie, daadkracht en betrokkenheid voerden dit jaar de boventoon in de ‘Best Bestuurde Decentrale Overheidsorganisatie’. De gemeente Raalte kreeg de meeste stemmen.

Inwonersconsultaties

Publicatie | Aanpak Citisens in handreiking PAW

Aardgasvrije wijken, woningen duurzamer, hernieuwbare energiebronnen: de hoeveelheid opgaven voor overheden om klimaatbestendig te worden valt niet mee.

Betrokkenheid: 8 profielen

Een vermakende schrijfstijl loont, vooral bij Honkvaste Buurtbewoners

Het raken van de juiste snaar bij inwoners op sociale media is voor veel gemeenten geen sinecure. Wat is een geschikte balans tussen informatie verstrekken en (enige vorm van)...

Inwonersconsultaties

Online raadpleging vervangt bewonersbijeenkomst

Gemeenten oriënteren zich op de mogelijkheid om bewonersbijeenkomsten te vervangen door een online alternatief. Zij voelen de noodzaak om, ondanks coronamaatregelen, participa...

Betrokkenheid: 8 profielen

Toename vertrouwen van Nederlanders in de overheid

De relatie tussen overheid en inwoners verandert. Vaker werken overheden samen met inwoners, organisaties en andere actoren aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk....

Inwonersconsultaties

Online participatie in coronatijden

Na vijf weken thuiswerken is het besef bij Citisens wel echt doorgedrongen: we hebben te maken met een langdurige crisis en wachten tot het voorbij is heeft geen nut.

Betrokkenheid: 8 profielen

Monitor COVID-19 biedt inzichten voor coronastrategie

Corona. We weten nog niet helemaal goed hoe mensen hiermee omgaan. Immers: niemand heeft dit eerder meegemaakt. 

Betrokkenheid: 8 profielen

Hoe kunnen gemeenten goed met inwoners communiceren?

Een paspoort aanvragen, een kapotte lantaarnpaal melden, werkzaamheden en veiligheid in de wijk: iedere Nederlander komt wel eens met de gemeente in aanraking.