De eerste concrete wijk uitvoeringsplannen van Nederland worden in drie gemeenten in Twente gemaakt. Dat begon met een interactieve startbijeenkomst met de betrokken partijen. De aanpak is direct gericht op de realisatie van het aardgasvrij maken van de wijken. Het creëren van draagvlak is het speerpunt.

Nadat eind vorig jaar Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hun warmtetransitievisie hebben opgesteld, is in april 2020 al een volgende fase aangebroken. Citisens en Ekwadraat ontzorgen de gemeenten bij de eerste drie wijkuitvoeringsplannen. Kenmerkend is de agile aanpak waarbij bewoners, organisaties en de eigen gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) samen hún plan maken. Er wordt daarvoor steeds geschakeld tussen proces en inhoud.

De ontwikkeling van het plan bestaat uit vijf fasen:
  1. Startbijeenkomst voorbereiding
  2. Betrokkenheidsanalyse van de omgeving
  3. Campagne en consultatie inwoners
  4. Werksessies met betrokken partijen
  5. Schrijven van het plan en feedbackrondes

Invuller consultatie: “Nu ik betrokken word, kan ik overwegen welke maatregelen ik wil nemen.”

Alle partijen zijn vanaf het begin betrokken en er is ruimte om hun input in te brengen. Dit leidt bij iedereen tot ‘niet praten, maar doen’.

Volgende case: Nieuw plan voor religieus erfgoed in Oudenbosch Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool