Democratie… best lastig om daar met inwoners over in gesprek te komen. In de provincie Limburg lukte dat via een mini-campagne met als belangrijke ingrediënten: onderzoek naar beleving van democratie en quotes van bekende Limburgers.

Minicampagne voor Limburgse Dag van de Democratie

Kunnen we met beperkte middelen een campagne opzetten waarin statenleden de kans krijgen zich te uiten over wat democratie voor hen betekent? De keuze om dit in een online dialoog te doen, bleek mensen op een eenvoudige manier aan te haken. Citisens werkte een aanpak uit met social media als zwaartepunt. Makkelijk deelbare content zou de basis vormen om via platformen als Twitter, Facebook en Instagram mensen uit te nodigen.

Vooronderzoek naar democratiebeleving

Maar eerst moet je wat te melden hebben. Daarom zette Citisens een landelijk onderzoek uit naar democratiebeleving. Uit dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat maar liefst 1 op de 3 Nederlanders ontevreden is over democratie. Ook bleek dat de helft van de Limburgers vaker een referendum wil. Interessante uitkomsten die een prima opstap konden zijn voor een luchtige en toch zinvolle dialoog.

In de media

De internationale dag van de democratie, jaarlijks op 15 september, bleek een logische kapstok te bieden, en ook qua timing prima te passen. Ooit in het leven geroepen door de VN om de democratie te vieren en te beschermen. Ook dat droeg er ongetwijfeld aan bij dat de campagne werd opgepikt. Resultaten van het onderzoek verschenen in diverse media en werden gebruikt om tweets en visuals mee te maken die door de statenleden gedeeld konden worden met de hashtag #dvdd2016.

Sharing = caring

  • Aantrekkelijke visuals met de resultaten van het onderzoek werden volop gedeeld via sociale media. De statenleden zelf werden gevraagd om – door ons opgestelde – tweets te delen. 
  • Tweets over democratie evenals de commentaren en reacties die online binnenkwamen, werden real time getoond op democratielimburg.nl.
Volgende case: Een Burgerpeiling in Wijk bij Duurstede Of lees meer over kennis of de tool