Voor dit project sloegen we de handen ineen met een projectontwikkelaar. Zodat we allebei konden doen waar we goed in zijn: pandeigenaar Sleeping Beauties zocht de beste bestemming voor het hoekpand op de Vondellaan en Croeselaan (in de volksmond beter bekend als het ‘Scheep & Foppen-pand’). En wij? Betrokken de buurt daar natuurlijk bij!

Van radio's en televisies naar een nieuwe bestemming

Decennialang werden op de hoek van de Croeselaan en de Vondellaan in Utrecht radio’s en televisies verkocht, vroeger door de familie De Hoop. Oude Utrechters zullen het nog wel kennen: Radio De Hoop. Na het faillissement van Scheer & Foppen in 2016 stond het pand leeg. Hoogste tijd om ontwikkeld te worden en een nieuwe bestemming te krijgen dus! Projectontwikkelaar Sleeping Beauties schakelde ons in om omwonenden te vragen naar hun mening: wat zien zij graag gebeuren met het pand? De respons was indrukwekkend.

4.000 huishoudens in de Dichterswijk en Rivierenwijk ontvingen een ansichtkaart. 1.300 inwoners (33%!) lieten via www.BetrokkenVondellaan.nl van zich horen. Met een presentatie en rapportage deed Citisens verslag.

Wat inwoners belangrijk vinden

Bijna 80% van de bewoners van de Dichterswijk en Rivierenwijk staat positief of zelfs heel positief tegenover het idee om het oude hoekpand een nieuwe invulling te geven. Daarnaast ziet bijna 70% ook enige, of zelfs veel meerwaarde voor de buurt wanneer het pand wordt opgeknapt.

Na deze – wat meer algemene – vragen, werd verder ingezoomd op een aantal specifieke ontwikkelingen. Zo zullen er in het pand appartementen worden gerealiseerd maar staat het type aanbod nog open. Bijna de helft van de deelnemers (47%) ziet de appartementen het liefst (voor korte of langere termijn) verhuurd worden. We zien meer verdeeldheid als het gaat om het idee om seniorenwoningen aan te bieden:  waar ruim 60% van de deelnemers positief is over dit idee, staat een kleine 30% hier negatiever tegenover. 

Er was nog meer ruimte voor deelnemers om hun voorkeuren uit te spreken. Zo kon men bijvoorbeeld aangeven hoe zij het liefst de invulling van de commerciële ruimte op de begane grond zagen. Horeca, een buurtwinkel of liever iets anders? Koffietentje, restaurant, café of toch een een plek om te lunchen? Op deze vraag kwamen verschillen tussen de wijken naar voren: Rivierenwijkers zijn positiever over horeca dan Dichterswijkers. Deze laatste groep is echter weer positiever over het idee van een (buurt)winkel dan de inwoners van Rivierenwijk. 

Gewoon leuk om in te vullen

Het aantal enquêtes dat je voorgeschoteld krijgt als inwoner is soms overweldigend. We vinden het dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat onze vragenlijsten niet alleen relevant en kwalitatief sterk zijn, maar ook gewoon léuk zijn om in te vullen. Daarom besloten we deelnemers de mogelijkheid te geven hun favoriete gevel voor het nieuwe hoekpand te kiezen:

  1. Groene gevel
  2. Gemetselde gevel
  3. Bestaande gevel
  4. Gestuukte gevel

Met 68% kwam de groene gevel als absolute winnaar uit de bus. Dat kwam niet uit de lucht vallen. Het merendeel van de invullers had eerder in de vragenlijst al aangegeven een buurt met veel groen belangrijk te vinden.

En nu? Aandacht vasthouden!

Aandacht is schaars en als je die eenmaal hebt, wil je die natuurlijk meenemen naar een volgende keer. De laatste vragen uit de online bevraging gingen daarom over informatievoorziening in de toekomst. Wil men op de hoogte gehouden worden van het project? En dan het liefst online of offline?

Niet alleen werd met deze afsluitende vragen inzicht geboden in de informatievoorkeuren. Ook werd er direct gebouwd aan een contactenlijst van inwoners die graag betrokken willen blijven bij de rest van het traject. Handig! Voor recente updates over de herontwikkeling van het Scheer & Foppen-pand, kun je kijken op de website van Sleeping Beauties.

Volgende case: Je eigen woning en buurt verduurzamen: nu en in de toekomst Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool