De gemeente Dronten moet de komende tijd keuzes maken rondom de begroting. Deze keuzes hebben directe gevolgen voor inwoners en daarom wil de gemeente hen betrekken. Zo krijgt de gemeente inzicht in de keuzes en bijbehorende dilemma’s, wordt draagvlak versterkt en geeft het een boost aan de verbinding tussen samenleving en politiek.

Citisens betrok inwoners van de gemeente Dronten daarom via een vragenlijst. Zo wilden we erachter komen welke onderwerpen zij belangrijk vinden en waar volgens in geïnvesteerd moet worden. Ook legden we de vraag voor of en op welke manier inwoners in de toekomst betrokken willen worden door de gemeente.

Citisens heeft het onderzoek twee keer gepresenteerd voor verschillende doelgroepen in de gemeente. Bij één van deze presentaties waren onder andere wethouder Tom van Amerongen en Omroep Flevoland van de partij. De wethouder geeft aan de resultaten te snappen: “Uit gesprekken met inwoners blijken dezelfde speerpunten als die ik terug zie in de resultaten van de enquête”, licht hij toe. Hij geeft aan dat de resultaten gebruikt worden als input voor de meerjarenbegroting. Ook twee inwoners zijn aanwezig op de informatieavond. Zij sporen andere inwoners aan vaker naar dit soort avonden te komen. “Dit is je kans”, zegt één van hen.

Bekijk hier het item op Omroep Flevoland.

Mooie respons

We zetten het onderzoek uit via advertenties op sociale media en NU.nl. Ook nam een veldenquêteur op verschillende plekken in de gemeenten de vragenlijst af met een iPad. Zo werden ook minder digitaal vaardige inwoners betrokken. De gemeente zette het onderzoek ook uit via haar eigen kanalen zoals Facebook en Instagram. Dat leverde een mooie respons van 652 inwoners op.

Belangrijke onderwerpen

Inwoners van Dronten vonden de onderwerpen afvalinzameling en handhaving het meest belangrijk uit een lijst van 16 onderwerpen. Ook het onderhoud van de openbare ruimte kozen inwoners relatief vaak. Verder viel op dat relatief weinig inwoners zeggen onderwerpen rondom het sociaal domein belangrijk te vinden. Toch kiezen juist veel inwoners deze onderwerpen bij de vraag of zij willen dat de gemeente hierin blijft investeren, als deze worden afgezet tegen een ander onderwerp. Dit lijkt erop te wijzen dat inwoners die onderwerpen rondom het sociale domein belangrijk vinden, deze ook echt heel belangrijk vinden.

Blijven meedenken

69% van de inwoners van de gemeente Dronten geeft aan graag vaker geïnformeerd te worden over de keuzes die de gemeente maakt over investeringen en bezuinigingen. Samen bezuinigen blijkt dus een goed idee! Inwoners geven daarbij aan het liefst geïnformeerd te worden via een artikel in de lokale krant (59%), een bewonersbrief (48%) of de website van de gemeente (45%). 19% geeft de voorkeur aan een informatieavond, wat de lage opkomst zoals te zien in het item enigszins verklaart. In elk geval ligt er een mooie basis voor structurele betrokkenheid en is het nu aan de gemeente om hier een aanpak voor te bedenken die past bij de wensen van de inwoners!

Bekijk hier het onderzoeksrapport

Volgende case: Hoe bereik je kernen met een eigen identiteit? Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool