Wat doe je als in een wijk huurwoningen gerenoveerd, gesloopt en nieuw gebouwd worden, de openbare ruimte duurzamer én mooier moet, de sociale cohesie beter kan en je van het aardgas af wilt? In de Bloemenbuurt in Didam speelden al deze thema’s. Woningcorporatie Plavei (eigenaar van een derde deel van de woningen in de wijk) wilde hiermee aan de slag!

Citisens en Ekwadraat werkten sinds februari 2020 voor de gemeente Montferland aan een plan voor de aanvraag proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW). Het gaat om de Bloemenbuurt in Didam waar Ekwadraathet een traject begeleidde rondom het opstellen van het plan.

De profielen uit de betrokkenheidsanalyse van Citisens maakte het mogelijk om gefundeerde uitspraken te doen over de inwoners van de wijk in termen van participatiebereidheid, benadering en de haalbaarheid van de transitie zelf.

Gekozen is voor een integrale aanpak, in nauwe samenspraak en samenwerking met gemeente Montferland. Een aanpak waarbij de bewoner centraal staat en de focus op betaalbaarheid, participatie en goede eerlijke communicatie ligt. Ekwadraat is ook procesbegeleider van de realisatie van het warmtenet.

Volgende case: Ook Raalte gaat voor 100% aardgasvrij Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool