Bereikbaarheid en parkeergelegenheid hebben grote invloed op de leefomgeving van inwoners maar ook op bezoekers van een gemeente. Daarom achtte de rekenkamer van Diemen het zinvol om de doeltreffendheid van het parkeerbeleid eens onder de loep te nemen. Daarbij stond de waardering door inwoners centraal. Maar kun je parkeerbeleid eigen wel goed doen als gemeente?

Citisens voerde in opdracht van de rekenkamer Diemen een inwonersconsultatie uit. Doel van deze consultatie was niet alleen om terug te kijken maar vooral ook vooruit te blikken naar de toekomst. Wat gaat goed en wat kan beter?

Inwoners werd specifiek gevraagd naar de situatie in hun buurt zodat er extra reden was om mee te doen aan de enquête. Aan mensen wordt namelijk al een boel gevraagd. Om een product te reviewen na aankoop, een restaurant te waarderen na een etentje, een pagina te liken op Facebook, etc. Daarom is het belangrijk geen overbodige vragen te stellen. Citisens wist een enquête te ontwerpen die waardevolle inzichten bood aan de gemeente en daarnaast ook gewoon prettig was om aan mee te doen als deelnemer.

Parkeren, best een spannend onderwerp om inwoners over te bevragen.. Bijna iedereen heeft er immers een mening over. Uit dit onderzoek bleek echter dat de inwoners van gemeente Diemen over het algemeen vrij positief gestemd waren. Én een realistische kijk op het onderwerp hadden (overal gratis parkeren is geen oplossing)!

Actief & snel

Via www.ParkerenDiemen.nl konden inwoners van de gemeente hun mening geven over het parkeerbeleid. Deze link, vindbaar via diverse kanalen (waaronder de app van NU.nl), werd uitgezet op basis van geo-targeting. Daarnaast heeft de gemeente zelf aandacht gevraagd voor het onderzoek via haar website en gemeentelijke sociale media-kanalen.

Citisens heeft de inwoners niet alleen gevraagd wat zij van het parkeerbeleid vinden, maar ook onder welke voorwaarden zij positief staan tegenover veranderingen. Én welke verbeterpunten zij zelf zagen. Zo bleek uit het onderzoek dat de groep inwoners die de meeste parkeerdruk ervaart, ook bereid is meer te betalen om de parkeerdruk tegen te gaan.

Parkeren leeft!

Parkeren is een onderwerp dat leeft bij inwoners, het speelt zich letterlijk af voor de deur van mensen. Juist dit soort onderwerpen lenen zich dus goed voor een inwonersconsultatie.

Dit wordt onderstreept door de hoge respons: ruim 500 inwoners van Diemen hebben de enquête ingevuld. Door niet alleen te vragen wat mensen ergens van vinden maar ook alternatieven te schetsen, kan de gemeente verder bouwen aan beleid dat ook nog eens gedragen is door inwoners.

Volgende case: Proberen en leren in Halderberge Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool