Participatie is onderdeel van het proces om te komen tot de warmtetransitievisie. Draagvlak onder de huiseigenaren en huurders, maar ook onder de eigenaren van andere gebouwen.

Citisens voerde in september 2020 in Raalte een gemeentebrede inwonersconsultatie uit. Deze vragenlijst ging alléén over aardgasvrij. De bewoners van alle wijken en het buitengebied kregen dezelfde vragenlijst als de gebouweneigenaren (winkeleigenaren, manegehouders, et cetera).

Het verspreiden van de vragenlijst gebeurde onder meer met een QR-code en er waren schriftelijke enquêtes op traditioneel centrale punten, zoals de bakker.

De vragenlijst is zo opgesteld dat de uitkomsten direct input vormen voor het invullen van de warmtetransitievisie.

“Andere gemeenten in onze RES-regio zijn enthousiast over hoe we het in Raalte doen.”

Volgende case: Wijkuitvoeringsplannen Noordoost-Twente Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool