De gemeente Mook en Middelaar wil een omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de wensen van de inwoners en stakeholders door zoveel mogelijk ideeën en kennis bij hen op te halen. Het betrekken van veel en veel verschillende mensen vraagt om de inzet van een slimme mix aan middelen, passend bij de Mook en Middelaarse samenleving. 

Participatietraject op maat 

Ontwerpbureau Bureau Nieuwe Gracht is door de gemeente Mook en Middelaar aangesteld om deze omgevingsvisie te ontwikkelen. Samen met Bureau Nieuwe Gracht ging Citisens aan de slag met een participatietraject op maat. In onze aanpak kozen we voor een combinatie van verschillende communicatiekanalen en participatievormen, online èn offline. We combineerden meer traditionele participatievormen met online mogelijkheden, passend bij de aanwezige betrokkenheidsprofielen in de gemeente.   

Inwonersconsultatie 

Een grote groep inwoners van Mook en Middelaar participeert het liefst via een online enquête. Hier staan Mook en Middelaarse inwoners niet alleen in. Uit onderzoek onder bijna 27.000 Nederlanders weten we dat inwoners unaniem een voorkeur hebben voor een online enquête als manier om mee te denken met de gemeente. Door een enquête af te nemen kunnen inwoners op een laagdrempelige manier hun input leveren. Dit leidde tot een representatief beeld van de voorkeuren en belangen van Mook en Middelaarse inwoners.  

De enquête brachten we op verschillende manieren onder de aandacht van inwoners. Hierbij is rekening gehouden met de communicatievoorkeuren van de Mook en Middelaarse inwoners. Er is gekozen voor een online campagne op Facebook, Instagram en de kanalen van DPG Media (zoals AD.nl en NU.nl). Daarnaast werd er met het folderpakket een ansichtkaart bezorgd bij inwoners van de gemeente Mook en Middelaar. Ook was het mogelijk een papieren vragenlijst op te halen bij fysieke locaties in de gemeente. Tot slot werd het gehele TipMookenMiddelaar panel uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Een campagne met resultaat: 587 inwoners deden mee aan het onderzoek (dit betreft 1 op de 14 inwoners van Mook en Middelaar). Aanvullend zijn we met jongeren in gesprek gegaan over hun ideeën voor de toekomst van Mook en Middelaar. 

Het rapport met de resultaten van de inwonersconsultatie vindt u hier.

Bijeenkomst voor stakeholders  

We halen ook input op bij de lokale stakeholders. Hiervoor organiseerden we een fysieke bijeenkomst met vertegenwoordigers van relevante belangenorganisaties en betrokken gebiedspartijen. Denk daarbij aan een dorps- en wijkraad, woningbouwcorporatie, adviesraad, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten, et cetera. In de eerste fase van het participatietraject voerden we een stakeholdersanalyse uit om te bepalen welke organisaties en partijen betrokken moesten worden. 

Participatiebijeenkomst  

Om verder in te gaan op de input die inwoners en andere belanghebbenden via de enquête hebben gegeven, werden een fysieke en een online participatiebijeenkomst voor inwoners georganiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de voorkeur van inwoners van Mook en Middelaar om online te participeren.  

Interactieve website  

Een geschikt participatie-instrument om inwoners op een laagdrempelige manier te betrekken is de projectwebsite www.omgevingsvisiemookenmiddelaar.nl. Hier komt op een toegankelijke en aantrekkelijke manier alles samen: informatie over de ambities van de gemeente, een overzichtelijke weergave van mogelijkheden om mee te denken of te doen, et cetera.  

Volgende case: Een ongebruikelijk rekenkameronderzoek voor Haarlemmermeer Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool