Een online inwonerpanel geeft inwoners de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier mee te praten over onderwerpen die in hun gemeente spelen. Voor gemeenten is een inwonerpanel een handige tool om inwoners te betrekken bij actuele onderwerpen én snel en concreet inzicht te krijgen in de mening van inwoners. Inwoners zijn namelijk ervaringsdeskundigen op het gebied van belangrijke lokale onderwerpen, zoals parkeergelegenheid en het verduurzamen van de eigen woning. Citisens beheert op dit moment inwonerpanels voor drie gemeenten: Tholen, Halderberge en Voorne aan Zee. Dit laatste panel is in december 2022 gestart. We vertellen u graag hoe.

Op 1 januari 2023 fuseerden de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. De voormalige drie gemeenten hadden allemaal een eigen burgerpanel. De nieuwe gemeente Voorne aan Zee wilde de focus op inwonerparticipatie doorzetten en inzicht verzamelen om gefundeerde keuzes voor de nieuwe gemeente te maken, gebaseerd op de mening van haar inwoners. Daarom werd het Voorne aan Zee panel opgezet.

Van 0 naar 1.000 leden in twee maanden

Een nieuw panel starten, hoe doe je dat? Door direct een grootschalig onderzoek uit te voeren! Naast het uitnodigen van de panelleden van de voormalige drie gemeenten zette Citisens via een open link in de gemeente Voorne aan Zee een vragenlijst uit over energiearmoede. Onder andere door een gerichte online campagne via sociale media en gerenommeerde nieuwssites zoals AD.nl en NU.nl, veldenquêteurs en een huis-aan-huis ansichtkaart werd het onderzoek onder de aandacht gebracht. 1.200 inwoners vulden de vragenlijst in. Bovendien vroegen wij hen direct of zij vaker wilden mee denken als lid van het Voorne aan Zee panel. Zo hebben 850 inwoners zichzelf gelijk aangemeld voor het panel van de nieuwe gemeente.

Ook daarna konden inwoners zich nog aanmelden voor het panel. Zo groeide het panel in twee maanden tot bijna 1.000 panelleden. In het komende jaar zet de gemeente Voorne aan Zee meerdere onderzoeken uit, waarvan het eerste onderzoek in maart op de planning staat. Door de onderzoeken die we uitvoeren zowel onder het panel als via een open link uit te zetten, blijft het panel ‘levend’. Inwoners die al vaker hebben meegedacht melden zich wellicht af, maar nieuwe inwoners melden zich weer aan om mee te denken. Zo ontzorgt Citisens ook bij het beheer van het panel. Citisens zorgt ervoor dat nieuwe aanmeldingen worden verwerkt en zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen van panelleden. We updaten het panel jaarlijks, zo vragen we panelleden te kijken of hun gegevens nog kloppen. Uiteraard bewaren we al deze gegevens conform geldende privacyreglementen, zoals de AVG. Deze werkwijze levert een actief basispanel op, dat voldoende respons biedt om representatieve uitspraken over de gemeente als geheel te kunnen doen.

Van een inwonerpanel naar inwonerbetrokkenheid

Het opzetten en beheren van een burgerpanel is echter niet de voornaamste uitdaging. Dat is het panel actief houden en inwoners structureel te betrekken. Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid mee te denken over de opzet van nieuwe onderzoeken. Wij denken bijvoorbeeld mee over mogelijke onderwerpen en alternatieve wijzen om het inwonerpanel te betrekken. In onze ervaring is een panel immers een vertrekpunt voor betrokkenheid, en denken panelleden ook graag mee tijdens andere participatietrajecten dan de reguliere onderzoeken, bijvoorbeeld tijdens inwonersavonden. Bij ieder inwonerpanel dat wij beheren, werken wij daarom met een vaste contactpersoon vanuit Citisens die de context van de gemeente kent en helpt de route naar inwonerbetrokkenheid te bepalen. Bovendien kent de contactpersoon de betrokkenheidsprofielen door en door en adviseert zij of hij op basis daarvan over de inzet van campagnemiddelen om de gewenste respons te halen.

Lees hier direct verder over onze profielen: werken met de betrokkenheidsprofielen.

Volgende case: Een nieuwe burgemeester voor Hoogeveen Of lees meer over panel kennis of de tool