Grip houden in crisistijden, hoe doe je dat? Gemeenten gebruiken allerlei communicatiemiddelen om mensen te bewegen zich aan de coronamaatregelen te houden. Maar welke zijn effectief? Onder meer de gemeente Wijk bij Duurstede gebruikt een monitor om inzicht te krijgen hoe mensen zich verhouden tot de maatregelen. Zij hebben meteen inzicht in veranderend sentiment in verschillende doelgroepen, waardoor de gemeente er meteen op kan inspelen.

Monitor geeft sturing aan corona-communicatie

Nu het coronavirus op zijn retour lijkt, zeggen mensen zich minder goed te houden aan de gestelde maatregelen. De werkelijkheid is dat het einde van de pandemie nog niet in zicht is. Het is belangrijk om een nieuwe opleving van COVID-19 te voorkomen. Daarom hebben gemeenten de taak om mensen de maatregelen te laten naleven. Enerzijds door handhaving, anderzijds door effectieve communicatie.

In crisiscommunicatie wordt vaak in eerste instantie voor een standaard aanpak gekozen, afgestemd op het protocol. De gemeente Wijk bij Duurstede kiest ervoor om communicatie verder af te stemmen op verschillende doelgroepen. Met de Maatschappelijke Monitor COVID-19 heeft de gemeente op basis van big data sturingsinformatie over hoe alle profielen zich verhouden tot de maatregelen en bij welke profielen de draagvlak en dreiging van verslapping het grootst is.

Snelle inzichten voor gerichte communicatie

De maatschappelijke monitor COVID-19 biedt de gemeente de mogelijkheid om verschillen te analyseren tussen bijvoorbeeld verschillende generaties, betrokkenheidsprofielen en andere socio-demografische kenmerken. De samenstelling van de lokale inwoners kan op die manier in de aanpak van de crisis leidend zijn. De monitor geeft relevante inzichten tot op details.

Het leidt tot snel inzicht in risicovolle wijken en gebieden op basis van vooraf vastgestelde KPI’s voor dreiging en draagkracht. Met de inzichten kan de al lopende crisiscommunicatie over de coronamaatregelen worden verbeterd en kunnen er onderbouwde keuzes gemaakt worden met betrekking tot openbare orde en veiligheid en handhaving. Zo is het mogelijk om een specifieke boodschap te ontwikkelen voor groepen die bijvoorbeeld dreigen af te haken. Verder biedt de monitor advies in hoe groepen het beste zijn te bereiken en natuurlijk waar ze in de gemeente zijn te vinden.

Datagedreven werken met het dashboard

Bij crisiscommunicatie is inzicht in de bereidheid tot naleven niet de enige relevante aanwijzing. Minstens zo belangrijk zijn indicatoren die inzicht geven in de mogelijke verstoring van de openbare orde, bijvoorbeeld vertrouwen in de overheid en zorgen over de toekomst.

Een dashboard levert kwantitatief inzicht, die is te vertalen naar de lokale situatie. Hiermee kan een gemeente datagedreven werken aan het voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt, doordat mensen zich aan de maatregelen houden.

 

Volgende case: Koers vinden in een informatiejungle Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool