Bij sommige onderwerpen wil je dat iedereen kan deelnemen aan het onderzoek, en dus niet alleen mensen die toch wel betrokken zijn. Maar hoe bereik je ‘iedereen’? Citisens zet met dit doel lokaal veldonderzoek op. Dat kan helemaal op maat, zoals in de gemeente Landerd.

Inwoners een vraag stellen is soms niet genoeg

In Landerd wilde het gemeentebestuur de keuze voor een herindeling niet maken zonder inwoners hierbij te betrekken. Prima plan natuurlijk, maar vraag je inwoners om via een enquête hun mening te geven, dan voelt steevast een beperkte groep zich aangesproken. Het was dan ook een logische keuze om in dit geval naar de mensen tóe te gaan.

Maar welke vraag stel je dan? Citisens adviseerde om de kwestie om te draaien. Geen consultatie over de vraag met welke gemeente inwoners zouden willen samenwerken. Maar een toekomstverkenning waarbij de vraag werd: hoe ziet de toekomst er voor jou uit als inwoners van Landerd, en welke rol zie je daarin voor de gemeente?

Op basis van de input van inwoners kon het gemeentebestuur een onderbouwde keuze maken, in een proces waarin inwoners zich serieus genomen voelden.

De aanpak

Naast de verschillende doelgroepen (werkend en passief, oud en jong, lager- en hoger opgeleid) werd uitgedacht waar in de gemeente we deze groepen konden ontmoeten. Een mobiele hotspot in de vorm van een caravan, bezocht diverse locaties:

  • Tankstations waar forenzen ’s ochtends hun tank vol gooien;
  • De sportvereniging;
  • De weekmarkt op woensdag;
  • Het bejaardentehuis;
  • Het buurtcentrum.

Representatief?

Het middel dat je kiest, de vragen die je stelt, de kanalen die je aanbiedt; het is allemaal van invloed op de uitkomsten. Een risico is bovendien dat je alleen een specifieke groep mensen en meningen weet te vinden. Deze zelfselectie kun je voorkomen door actief naar de mensen toe te gaan.

Hebben we uiteindelijk dan ook een divers publiek weten te bereiken dat representatief is voor de samenstelling van de gemeente? Die vraag kon beantwoord worden doordat we de 6-cijferige postcode vroegen van alle deelnemers. Dit bevestigde het beeld dat een goede dwarsdoorsnede van de inwoners van Landerd mee heeft kunnen doen.

Volgende case: Parkeerbeleid in Diemen Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool