Dialoogweken, evaluaties, participatietrajecten… Gemeenten krijgen nogal wat input van inwoners. Maar hoe zorg je ervoor dat deze informatie daadwerkelijk wordt (her)gebruikt? En hoe combineer je deze inzichten met cijfers over de gemeente? Door verschillende informatiestromen te analyseren en combineren, heeft Citisens voor de gemeente Gorinchem een beknopte rapportage en gebruiksvriendelijk online dashboard gecreëerd.

Terwijl zij een integraal beleidsplan sociaal domein aan het opstellen was, realiseerde de gemeente Gorinchem dat zij al veel kennis in huis had. Rondom het sociaal domein waren in de voorgaande jaren veel participatietrajecten georganiseerd. Ook was er een bulk aan (open) data beschikbaar over het sociaal domein, de gemeente en haar inwoners. Allemaal informatie die de gemeente wilde (her)gebruiken bij haar beleidsplan.

Het lukt de gemeente niet om deze jungle aan informatie optimaal te benutten. Samen met Necker van Naem, heeft Citisens zich een pad door deze jungle gebaand. Hoe? Door kwantitatieve data te beoordelen en analyseren en bruikbare informatie te koppelen aan de kwalitatieve uitkomsten van zes verschillende participatietrajecten. De resultaten van de analyse zijn op wijkniveau gepresenteerd om aan te sluiten bij de wijkgerichte aanpak van de gemeente. Waarbij de gemeente het online dashboard kan gebruiken om informatie over participatie en zorg in de wijken in te zien en te vergelijken.

Juist bij dit thema is het belang groot om beschikbare informatie overzichtelijk te presenteren. Het sociale domein gaat namelijk bij uitstek over de mensen zelf. Welke zorgen zijn er in welke wijken? Welke belangen spelen hierbij een rol? En op welke manier zijn mensen betrokken bij elkaar? Door informatie van inwoners zelf te koppelen aan gemeentelijke data en de betrokkenheidsprofielen van Citisens, ontstond een uitgebreid overzicht aan behoeften in verschillende wijken. Ook zijn op basis van de betrokkenheidsprofielen aanbevelingen gedaan om burgerparticipatie in het sociaal domein vorm te geven.

Volgende case: Monitoring van klantbeleving en kwaliteit Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool