Structureel een paar miljoen minder uitgeven, dat dwingt tot keuzes. In Goes wilde het college inbreng van de eigen inwoners. Hoe je met een – in de volksmond – nogal saai onderwerp als bezuinigen aandacht krijgt is de vraag. Het lukte.

Met een online enquête onder inwoners had het gemeentebestuur in elk geval twee doelen: door de gezamenlijkheid van het proces ontstaat er inzicht in de keuzes die op tafel liggen, maar ook draagvlak voor soms pijnlijke maatregelen die nodig zullen zijn. ‘We staan voor ingrijpende keuzes en we vinden het heel belangrijk wat inwoners willen’, aldus een wethouder in Goes.

17.000 huishoudens ontvingen een brief met de uitnodiging hun mening te geven.
Zo’n 3.000 inwoners (6%) lieten in de campagne Goesgesproken.nl van zich horen.
Met een presentatie en rapportage deed Citisens verslag aan de raad.

Wat inwoners belangrijk vinden

Citisens adviseerde om eerst de relatie tussen gemeente en gemeenschap onderwerp van gesprek te maken. Bijvoorbeeld door te vragen: Wie moet naar uw mening zorgen voor de onderstaande taken? En: Als een specifieke taak verdwijnt of minder wordt in Goes, wat zou u dan doen? Wat inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen belangrijk vinden werd zo het uitgangspunt, in plaats van de beleidsdomeinen.

In een tweede enquête werden specifieke keuzes voor de bezuinigingsronde voorgelegd. College, raad en ambtelijke organisatie toonden zich betrokken en werkten mee om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, onder andere door mee te denken over een goede en begrijpelijke vragenlijst.

Campagne op meer sporen

In de campagne Goesgesproken.nl is bewust een spreiding van kanalen en middelen toegepast, zoals:

  • In de aanloop naar beide onderzoeken werden twee inwonersavonden georganiseerd.
  • Naast een online-campagne waren er op drie dagen ook straat-enquêteurs op verschillende locaties, zodat elke inwoner die wilde meedoen, ook mee kon doen.
  • Door geotargeting werd de respons van inwoners verder vergroot. Dit is het gericht plaatsen van online advertenties op basis van de geografische locatie van de gebruiker.

Samen verantwoordelijk voelen

Gemeente Goes wist met hulp van Citisens een moeilijke politieke boodschap om te buigen. Structureel bezuinigen bleek een kans om samen opnieuw vast te stellen welke voorzieningen er prioriteit moeten krijgen, maar ook: hoe de gemeente en de gemeenschap samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leefomgeving.

Volgende case: Monitoring van klantbeleving en kwaliteit Of lees meer over betrokkenheid: 8 profielen kennis of de tool