De Eendvogelstraat in Borsele vormt een belangrijke ontsluitingsweg. Niet alleen maken in- en omwonenden veelvuldig gebruik van de weg, de stoep, het fietspad en de aanwezige parkeerplekken. Ook andere inwoners van Heinkenszand nemen deze route naar sportvelden, het Cittersbos en andere plekken in de gemeente. Niet gek dus om beide doelgroepen te vragen naar hun ideale Eendvogelstraat.

Om een vliegende start te maken, vroeg Citisens in opdracht van de gemeente omwonenden en gebruikers naar hun wensen voor het gebruik, beheer en de inrichting van de Eendvogelstraat. Ook vroegen we inwoners of en hoe zij in het verdere traject mee wilden denken.

In totaal namen 292 inwoners (van de ongeveer 700 huishoudens in het gebied) uit de gemeente Heinkenszand deel aan de online consultatie in een periode van ruim vier weken. Met een slimme campagne realiseerden we een respons van maar liefst 42%! We deelden een open link naar het onderzoek op Facebook, via huis-aan-huis verstuurde ansichtkaarten, de gemeentelijke website, een artikel in de lokale krant en posters op openbare plekken in de straat. Voor ieder wat wils.

De test: inwoners en gebruikers vóóraf betrekken

Voor gemeente Borsele is het niet nieuw om inwoners te betrekken bij een (op)nieuw in te richten straat. Ontwerpplannen worden vaker voorgelegd aan betrokkenen. Deze keer koos de gemeente voor een nieuwe aanpak: inwoners en gebruikers werden – nog vóórdat de eerste schetsen op papier stonden – gevraagd om hun mening te geven over de Eendvogelstraat.

Best wel spannend, want dat betekent participatie zonder vooraf bepaalde kaders. Deze wensen en ideeën van inwoners kun je niet negeren bij het opstellen van het ontwerpplan. Toch koos de gemeente Borsele voor deze methode, omdat het bijdraagt aan het beoogde doel: een nieuwe straatinrichting die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van omwonenden en gebruikers.

Inzicht om stappen vooruit te zetten

Het onderzoek liet zien welke onderwerpen (direct) omwonenden en gebruikers belangrijk vinden voor de herinrichting van de straat. En ja, daaruit bleek verschil van mening. Direct omwonenden hechten bijvoorbeeld meer waarde aan een groene en natuurlijke omgeving en voldoende parkeerplaatsen. Terwijl inwoners van omliggende straten verkeersveiligheid benoemen als belangrijkste onderwerp voor de herinrichting. Dat is begrijpelijk, aangezien zij deze weg vooral gebruiken om van a naar b te komen.

Op basis van deze inzichten boden we de gemeente concrete handvatten. We lieten zien welke maatregelen de gemeente kan treffen om de tevredenheid van inwoners snel te laten stijgen. Ook dachten we mee over manieren om inwoners te blijven betrekken bij de ontwikkeling van hun ideale Eendvogelstraat. Want, 76% van de invullers wil geïnformeerd worden over de verdere stappen en 59% wil zelfs actief meedenken. Op naar structurele betrokkenheid dus!

Volgende case: Minder restafval met een onderzoek als startpunt voor communicatie Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool