Pensioen, een lastig onderwerp om goed uit te leggen! Daarom probeert het pensioenfonds BPF Schilders op verschillende manieren uitleg te geven: in tekst, in beeld én in filmpjes. Maar werkt dat ook? De commissie Communicatie wilde antwoord krijgen op deze vraag en liet via Citisens twee pensioenfilmpjes beoordelen door haar klantenpanel. Begrijpt men de filmpjes goed? Hebben ze de juiste lengte? En bieden ze voldoende informatie?

Een evaluatie van communicatie-uitingen

Aan het klantenpanel van pensioenfonds BPF Schilders wordt door Citisens regelmatig gevraagd of zij tevreden zijn met de informatie over hun pensioen. Denk aan de beoordeling van het Pensioenblad, informatiemateriaal of het klantcontactcentrum. In het panel zijn werknemers, ondernemers en gepensioneerden uit de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbranche vertegenwoordigd.

Deze keer stond evaluatie van twee animatiefilmpjes centraal. Beide filmpjes, niet langer dan twee minuten, waren direct te bekijken in de vragenlijst zodat men niet verder hoefde te klikken naar een externe website.

59% van de panelleden nam deel aan de enquête. En niet zonder resultaat! Gemiddeld gaven zij de filmpjes een 7,5. Twee derde waardeerde de filmpjes met een 8 of 9.

Slimme vraagkeuze

Niet alleen konden respondenten middels een rapportcijfer tussen de 1 en 10 aangeven hoe men het filmpje waardeerde, ook werd gevraagd om een toelichting. Dit gaf BPF Schilders waardevolle achtergrondinformatie en hielp de gegeven cijfers in context te plaatsen. Maar er waren meer open vragen. Zo konden respondenten in eigen woorden weergeven wat volgens hen de belangrijkste boodschap van het filmpje was. Een goede manier om te toetsen of de opzet van het filmpje ook het gewenste resultaat had.

Omdat de overige vragen vrijwel gelijk waren aan eerdere evaluaties van bijvoorbeeld het Pensioenblad, kon er gebenchmarkt worden: Welke soort communicatie-uiting werkt het best? Wat kan er beter en aan welke informatie is er behoefte vanuit het panel?

Informatief

Beide filmpjes werden dus met een ruime voldoende gewaardeerd en positief beoordeeld op alle aspecten. Sterker nog, zij kregen in het algeheel een hoger rapportcijfer dan schriftelijke informatie die BPF Schilders verspreidt. De filmpjes waren – aldus de respondenten – helder, informatief, eerlijk en bondig.

Verbeterpunten? Minder snel uitleggen, meer diepgang en beter doorverwijzen naar meer informatie.

Volgende case: Lokale campagne voor maximaal bereik Of lees meer over panel kennis of de tool